Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Klasizm ukryty w wulgaryzmach

materiały prasowe
Piętnaœcie lat temu, jeszcze jako student, wzišłem do ręki debiutanckš powieœć Doroty Masłowskiej. Byłem zafascynowany. Nikt wczeœniej nie pisał w ten sposób. Owszem, podobny język pojawiał się choćby w polskim hip-hopie, ale młoda pisarka udowodniła, że ma œwietny społeczny słuch, potrafi – mimo nierealnej i absurdalnej scenerii – opisać frustracje blokersów z mniejszych miejscowoœci.

Dlatego też z dużš nadziejš sięgałem po jej najnowszš ksišżkę. Z „Innych ludzi", powieœci w formie hiphopowego libretta, nie dowiedziałem się jednak o współczesnej Polsce niczego nowego. O kruchoœci łšczšcych nas relacji, o tym, że smartfon zastępuje nam prawdziwy kontakt z innymi ludŸmi, o tym, że pod przykrywkš sukcesu drzemiš ludzkie dramaty, frustracje i zmarnowane talenty, przeczytać można w wielu innych miejscach. A forma? Z jednej strony jest ona atutem „Innych ludzi", a z drugiej – ich największym obcišżeniem.

Masłowska pokazuje, że œwietnie sobie radzi ze współczesnš polszczyznš, że ma i œwietne wyczucie, i niebywałe umiejętnoœci słowotwórcze. Ale ta efektowna forma przysłania jedynie doœć banalnš treœć „Innych ludzi". A jeœli chodzi o zabawy językowe czy opis œwiata, znacznie więcej o współczesnej Polsce dowiedziałem się z ostatniej płyty Lao Che „Wiedza o społeczeństwie" niż z powieœci Masłowskiej.

Jest jeszcze w jej ksišżce jedna rzecz niepokojšca. Jest ona na wskroœ klasistowska. Gdy nastoletnia pisarka opisywała życie blokersa czy dresiarza, wyglšdało to autentycznie. Ale w sytuacji, gdy robi to dojrzała pisarka, żyjšca już w zupełnie innym œwiecie, do tego sama będšca częœciš nowych elit, ma to już w sobie coœ z klasowej perwersji. Perwersji ukrytej w pełnej wulgaryzmów formie.

Dorota Masłowska, „Inni ludzie", Wydawnictwo Literackie

PLUS MINUS


Prenumerata sobotniego wydania „Rzeczpospolitej”:


prenumerata.rp.pl/plusminus


tel. 800 12 01 95

ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL