Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Stanisław Jankowski: Dawaj czasy! Czyli wyzwolenie po sowiecku

Plus Minus/Mirosław Owczarek
Patrol milicyjny odebrał rower, jednak po krótkiej dyskusji zrezygnował z aresztowania. Nikomu nie przyszło do głowy, że w nocy kilkunastu sowieckich żołnierzy zaatakuje posterunek.

24 paŸdziernika 1945 roku porucznik Ekert zastępował starostę brzezińskiego, więc jego nazwisko znalazło się pod szyfrówkš, która przez pół wieku była ukryta w wojskowym archiwum wœród tysięcy innych „œciœle tajnych" dokumentów:

Na terenie miejscowoœci Jeżów, na szosie ŁódŸ–Rawa, toczy się walka między wojskami radzieckimi a społeczeństwem polskim. 17 zabitych i dużo rannych. Sytuacja nie opanowana. Prosimy o pomoc. Wojska radzieckie otrzymujš posiłki ze strony Skierniewic na wieœ Kosiska. Cały stan Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa, Milicji i starostwa brzezińskiego jest skierowany z odsieczš.

Nie byłoby tej walki, gdyby z majštku Popień nie wybrało się do Jeżowa dziewięciu żołnierzy Armii Czerwonej z kompanii ochrony Oficerskiej Szkoły Łšcznoœci. Dostali odpowiedzialne zadanie skontrolowania sprzedaży drzewek owocowych z majštku, w którym kwaterowali. Dowodził młodszy lejtnant Mitin. Zostawił żołnierzy na rynku i wrócił do Popienia. Jeszcze widać go było na drodze, gdy trzech pierwszych bojców zamawiało wódkę w restauracji na rynku. Dołšczyli do nich koledzy, gdyż na zakupy wybierali się zawsze do Jeżowa, a jarmarku czerwonoarmiœci nigdy nie przegapili. Awantura zaczęła się przy straganie. Widzšc sojuznikow, sprzedawca podniósł cenę ogórków, bo poznał już ich słaboœć do zakuski. Żołnierze zaprotestowali, wiadro z ogórkami spadło na ziemię, a w powietrzu pomknęły przekleństwa w dwóch językach.

Nie udało się wyjaœnić, po czyich słowach wyzwiska przeszły w rękoczyny. W meldunkach milicyjnych podkreœlono póŸniej, że czerwonoarmiœci po wyjœciu z restauracji „zamroczeni alkoholem wszczęli masowy rabunek przy użyciu siły, demolujšc stragany i bijšc ludzi". Nie strzelali, tylko grozili broniš. Obrzucono ich butelkami i kamieniami. Rzucili się do ucieczki. Czy oprócz kamieni goniły ich pociski, czy też sierżant Daniłow pierwszy œcišgnšł spust pepeszy – także nie sposób ustalić. Jedna i druga seria w powietrze rozjuszyła mieszkańców Jeżowa. Odpowiedzieli z pistoletów. Niebolsinow rzucił granat, więc któryœ z Polaków postanowił się zrewanżować i po chwili leżał w kałuży krwi. Inni wycofywali się w stronę Popienia.

„Został zabity od kuli lub jako ranny dobity przez tłum" – napisał kapitan Gabrynowicz. W jego meldunku znalazła się też informacja o siedmiu rannych „osobach z tłumu", a po stronie rosyjskiej ciężko rannym Kisielowie i kontuzjowanym Chodakowskim. W sprawozdaniu czytamy:

Próba obrony ze strony zaatakowanych cywili jeszcze bardziej rozjuszyła sowieckich żołnierzy. Zaczęli oni strzelać i rzucać granatami. Przerażeni ludzie zaczęli uciekać, częœć szukała schronienia na posterunku milicji. Niestety milicjanci nie mogli uczynić niczego dla pohamowania napastników. Tak się bowiem pechowo złożyło, że poprzedniej nocy zostali zaskoczeni i rozbrojeni przez jakiœ nieznany oddział zbrojnego podziemia. W tej sytuacji całkowicie bezkarni żołnierze sowieccy bez przeszkód ze strony milicjantów zdemolowali posterunek. Przytomnoœciš umysłu wykazał się jednak komendant MO, który pobiegł na pocztę i stamtšd zatelefonował na komendę powiatowš MO w Brzezinach.

W poœcigu za Polakami czerwonoarmiœci wtargnęli na posterunek i zaczęli go demolować. Milicjanci byli przekonani, że nie przeżyjš napadu. Widzieli coraz to nowych zabitych i rannych. Bezradni patrzyli, jak napastnicy wracajš na rynek i znów biorš się do rozwalania straganów. Na każdy strzał i wyzwiska pod ich adresem czerwonoarmiœci odpowiadali seriami z pepesz i granatami. W pewnej chwili do jeżowian dołšczyli dwaj żołnierze Wojska Polskiego. Sytuacja zmieniła się po przyjeŸdzie dwudziestu trzech uzbrojonych – także w broń maszynowš – funkcjonariuszy MO z Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Brzezinach. Sołdaci zaczęli się wycofywać do Popienia i zniknęli w budynku zajmowanym przez Armię Czerwonš. Z okna zajazgotał ostrzegawczo karabin maszynowy, więc jeżowianie i milicjanci z Brzezin zaczęli oblężenie. Obie strony roztelefonowały się z wezwaniami o posiłki.

W pewnej chwili walczšcym zabrakło amunicji, a wówczas pomyœlano o politycznych konsekwencjach potyczki. Lejtnant Milutin odmawiał wydania sprawców zajœcia oblegajšcym, którzy grozili sšdem doraŸnym, i żšdał przewiezienia rannych do szpitala.

W raportach i meldunkach nie ma ani słowa o pierwszej decyzji podjęcia rozmów. Komendant jednostki w Jeżowie zgodził się na rozbrojenie powoli trzeŸwiejšcych żołnierzy i wysłanie ich do sowieckiej prokuratury w Łodzi. Kilka godzin póŸniej, po przesłuchaniu, ku wœciekłoœci Polaków wrócili do swojej kwatery w Popieniu.

Wiadomo, że starszy lejtnant Mitin został ukarany za „brak energii i zbytniš pobłażliwoœć w stosunku do żołnierzy". Odebrano mu dowództwo, a zamiast czerwonoarmistów szkołę miała odtšd ochraniać polska kompania dowodzona przez podporucznika Skubiszewskiego.

Sowietów bito po mordzie

Tylko miesišc dzielił strzelaninę w Jeżowie od niemal identycznego konfliktu między żołnierzami 54. pułku piechoty 15. Dywizji Piechoty Wojska Polskiego i czerwonoarmistami z 35. pułku piechoty. O postrzeleniu i rozbrojeniu rozprowadzajšcego warty 54. pułku w meldunku wysłanym do Warszawy napisano:

Po wypadku z rozkazu szefa sztabu mjra ZARADZIL ogłoszony został alarm i około 100 żołnierzy z broniš udało się do miasta (Szczytno) celem ujęcia sprawców zajœcia. Doszło do starcia między żołnierzami 54 pp a radzieckimi z 35 pp, w wyniku którego zabity został mł. lejtnant Aleksiejew.

Z raportu szefa Oddziału Informacji okręgu wojskowego wynikało, że dwóch aresztowanych sowieckich żołnierzy prowadzono demonstracyjnie przez miasto, narażajšc ich na pogróżki ze strony ludnoœci cywilnej i wojskowych. Przedstawiciel Wydziału Polityczno-Wychowawczego 15. Dywizji Piechoty porucznik Rombel w protokole swoim faktu tego nie podał.

W strzelaninie brali też udział oficerowie 54. pułku piechoty: major Zaradzil, podporucznik Pinc i choršży Œniegowski. Szef Oddziału Informacji napisał również, że żołnierze sowieccy skarżyli się, iż bito ich po twarzy, a nawet ustawiono pod œcianš, grożšc broniš. Po incydencie w wysłanym z Warszawy piœmie żšdano „natychmiastowego przeprowadzenia akcji wyjaœniajšcej szkodliwoœć tego rodzaju zachowania się żołnierzy wobec Czerwonej Armii, skontrolowania tej akcji i zameldowania o wynikach".

Informacje o takim „szkodliwym zachowaniu" pojawiły się jeszcze w maju, po napadzie czerwonoarmisty Aleksandra Kostenki na mieszkajšcego w Strykowie Władysława Tomczaka. Wbrew temu, co słyszał żołnierz, wiełosipied Polaka nie chciał jeŸdzić bez kręcenia pedałami, więc Kostenko wzmocnił się alkoholem, żeby pokonać oporny sprzęt. Ze zmagań jednak zwycięsko wyszedł rower i Kostenka zległ bez zmysłów nad przepływajšcš przez miasto Moszczenicš. Natknęli się tam na niego milicjanci sprowadzeni przez Tomczaka, którzy zabrali rower i oddali go właœcicielowi. Tymczasem czerwonoarmista się obudził i zawrzał oburzeniem. Ostrzelał patrol, omal nie zabił komendanta strykowskiej Milicji Obywatelskiej, a następnie wezwał na pomoc towarzyszy broni. Łgał im jak z nut, że zapłacił za rower, i pomstował, że bezczelni Polacy zabrali mu jego własnoœć.

– Czestnyje słowo – zapewniał.

Nie mogšc się pogodzić z takš niesprawiedliwoœciš, bojcy pocišgnęli seriami po grupie rolników i wojskowych. Polacy odpowiedzieli ogniem. Reklamowana na plakatach i w gazetach przyjaŸń polsko-sowiecka zamieniła się w potyczkę. Po godzinnej wymianie strzałów doliczono się jednego zabitego i siedmiu rannych...

Incydent ów przerwały deszcz i zmrok, a zapewne też brak amunicji, ale trzy miesišce póŸniej w miejscowoœci Pajęczno znaleŸli się naœladowcy. Tutaj jednak czerwonoarmiœci zastrzelili właœcicieli dwóch wiełosipiedow. Jeden usiłowali spieniężyć. Patrol milicyjny odebrał rower, jednak po krótkiej dyskusji zrezygnował z aresztowania. Rower postanowiono przechować na posterunku MO, liczšc, że znajdš się krewni zastrzelonych. Nikomu nie przyszło do głowy, że w nocy kilkunastu sowieckich żołnierzy zaatakuje posterunek. Komendant sięgnšł po broń, a wtedy poszły w ruch kolby karabinów. Milicjant, który stanšł w jego obronie, a także sam przełożony trafili do szpitala.

W szpitalu znalazła się również Agnieszka B., żona Ludwika B. do którego 25 czerwca o drugiej w nocy wtargnęli dwaj uzbrojeni w broń automatycznš „osobnicy w mundurach wojsk radzieckich", jak politpoprawnie napisał milicjant w raporcie sytuacyjnym Komendy Głównej MO. „Po zabiciu Ludwika B. i jego córki Heleny, lat 3, zgwałcili Agnieszkę B., po czym pobili jš, wybijajšc oczy".

Niekiedy w milicyjnych dokumentach „z terenu" jednoznacznie wskazywano sprawców, jak na przykład w raporcie o napadzie na mieszkanie Wincentego K. Wtargnęło tam „dwóch żołnierzy sowieckich, którzy dopuœcili się gwałtu na 4-letniej [!!!] dziewczynce, a potem zrabowali garderobę".

„Na powracajšcych z Niemiec do wsi Wersale ob. Jakubowskiego wraz z żonš i sšsiadami napadło 4-ch jadšcych żołnierzy sowieckich, w tym Komendant Wojenny w Żydkowie", którzy zrabowali im konie i wozy. Napad byłby zapewne jednym z wielu, gdyby nie to, że „ob. Jakubowskiego zamordowali w bestialski sposób (wykłuli oczy), ob. Raczydło pokroili nożem policzki, postrzelili i następnie powiesili".

W wielu raportach, meldunkach i sprawozdaniach informacje o niemożliwej do opanowania fali gwałtów i rabunków łšczyły się z przejazdem czerwonoarmistów wycofywanych z Rzeszy, którzy od stycznia 1945 roku wprawili się tam we do wszelkich formach żołdackiego bandytyzmu. Bezkarnoœć rozlała się jak epidemia, a perspektywa wojny z Japończykami pokonała hamulce, które miały obowišzywać na terenach nazywanych sojuszniczymi...

Czołgiem na posterunek

Od czerwca 1945 roku na zapytania Warszawy o stosunek społeczeństwa do Armii Czerwonej i Zwišzku Sowieckiego polskie władze lokalne odpowiadały, że narasta strach przed wracajšcymi z Niemiec „wyzwolicielami". Wpływ na nastroje społeczne miało zapewne i to, że w zatargach z Polakami Sowieci zaczęli sięgać po broń coraz większego kalibru.

Trzem czerwonoarmistom, którzy raczyli się w stargardzkiej restauracji alkoholem, tak przypadły do gustu zegarki pracujšcych tam Niemek, że wymachujšc pistoletami, zażšdali, aby im je podarowały. Poproszeni o pomoc milicjanci zatrzymali dwóch żołnierzy, ale trzeci umknšł. Doprowadzonych na posterunek zamknięto w celi, a komendant zaczšł uzgadniać telefonicznie, gdzie ich dostarczyć i jak uzyskać odszkodowanie za zdemolowanie restauracji.

I wtedy żołnierz, który uciekł milicjantom, wrócił z kilkoma towarzyszami z jednostki, w której służył. A że był to tankowyj połk, przyjechali oni T-34, który oddał w stronę posterunku strzał ostrzegawczy z armaty. Czołg nie musiał strzelać po raz drugi. Milicjanci błyskawicznie obudzili zatrzymanych i nieco ich ogarnšwszy, wypchnęli z posterunku, po czym z komendantem na czele błyskawicznie opuœcili miejsce pracy.

Podobny incydent w Sandomierzu zakończył się bardziej dramatycznie. Okradajšcej sklepy grupie żołnierzy dowodzonej przez dwóch lejtnantów przeszkodzili funkcjonariusze PUBP. Próba sił zakończyła się szarpaninš, następnie bijatykš, a póŸniej sięgnięto po argument ostateczny. Zginšł jeden czerwonoarmista, a trzech doprowadzono do siedziby sandomierskiej bezpieki. Nim zdšżyli wytrzeŸwieć, ich koledzy ostrzelali budynek z ciężkiego karabinu maszynowego. Polacy nie próbowali się bronić, gdy kilkunastu czerwonoarmistów demolowało siedzibę PUBP. (...)

Wielu napadów nie zgłaszano

Widzšc bezradnoœć interweniujšcych, wręcz ich niechęć do zbrojnych starć, ludnoœć przestała zgłaszać mniej dramatyczne napady. Lekko rannym, kontuzjowanym, pobitym nie zawsze chciało się składać zeznania. Różnie też na zgłoszenia reagowano na posterunkach milicji. Po okolicy rozchodziły się wieœci, że funkcjonariusze kwestionujš prawdomównoœć poszkodowanych, nie zapisujš całych zeznań i sugerujš, że napadu dokonali „bandyci z lasu" przebrani w mundury wojsk sowieckich. Tak było w Trzebiatowie po œmierci komendanta straży pożarnej zastrzelonego przez oficera Armii Czerwonej. Na jego pogrzeb przyszły setki ludzi, co nie spodobało się szefowi Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.

– Nie wolno mówić, że na strażaka napadł sojusznik – pouczał miejscowych funkcjonariuszy.

– A co trzeba mówić?

– Że to własowcy, bandy z lasu, wilkołaki – usłyszeli.

Wojewoda katowicki generał Aleksander Zawadzki doskonale wiedział, z jakich sprawozdań byliby zadowoleni „towarzysze w Warszawie". Dbał o rozłożenie akcentów i odpowiedniš stylistykę każdego zdania, szczególnie gdy chodziło o „stosunek społeczeństwa do Armii Czerwonej". Pisał w czerwcu 1945 roku:

W okresie sprawozdawczym stosunek ludnoœci do Armii Czerwonej był poprawny, przy czym nawišzanie łšcznoœci między społeczeństwem a żołnierzami Armii Czerwonej zależało w dużej mierze od komendantów wojennych. Ludnoœć w ogólnoœci nastawiona była pozytywnie do współpracy, którš zakłócały zdarzajšce się incydenty w postaci łapanek, zarzšdzane przez niektórych dowódców oddziałów celem za- i wyładowania pocišgów, aut i magazynów armii czerwonej [tak w tekœcie]. Także dokonywane rekwizycje w niektórych miejscowoœciach oziębiły przyjazne stosunki, niemniej jednak ogólnie stosunek do Armii Czerwonej można sklasyfikować jako poprawny.

W sprawozdaniu z 6 czerwca 1945 roku wicewojewoda katowicki podpułkownik Jerzy Ziętek inaczej przedstawiał stosunek ludnoœci do Armii Czerwonej. Nie dzielił przestępców w sowieckich mundurach na pozostajšcych w służbie, „szpitalników" ani maruderów. Stwierdził, że stan bezpieczeństwa w dawnej częœci województwa œlšsko-dšbrowskiego i na terenie Œlšska Opolskiego pogarsza się z każdym tygodniem:

(...) Interwencje w tych sprawach u władz sowieckich napotykajš na wszelkie trudnoœci, które wszelakie napady nie tylko tolerujš, ale i popierajš.

Symbol zła

Wicewojewoda Jerzy Ziętek miał do wyboru kilkanaœcie dokumentów podobnych do cytowanego. Mógł wybrać sprawozdanie, w którym incydentów byłoby mniej, ale mógł też dokładnie, ze szczegółami, przedstawić przykłady ignorowania polskiej administracji w powiatach paczkowskim i otmuchowskim. Komendanci wojskowi zachowywali się tutaj jak w kraju okupowanym: od starosty i jego urzędników żšdali porozumiewania się w języku niemieckim. Również w tym języku należało kierować do nich korespondencję...

Starostowie skarżyli się również na okazywanš im przez komendantów wojskowych niechęć i lekceważenie. Jako przykład przedstawiali raporty milicyjne z opisem kradzieży i gwałtów dokonanych przez żołnierzy sowieckich. Raportów napisanych w języku polskim komendantury często nie przyjmowały, a jeœli po interwencji starosty je odbierały – to natychmiast ginęły. Aresztowanie na miejscu rabunku napastników w sowieckich mundurach nie oznaczało podjęcia œledztwa nawet po przekazaniu ich do komendantury wojskowej. Po kilku dniach triumfalnie wracali, bywało na miejsce przestępstwa, a w dodatku grozili œwiadkom. Coraz częœciej też strzelali do interweniujšcych polskich milicjantów czy wojskowych. Prawdy, ukrytej pod zalewem słów przez wojewodę generała Zawadzkiego, można się było dowiedzieć ze sprawozdań sygnowanych przez jego zastępcę – podpułkownika Jerzego Ziętka. Ten były sanacyjny urzędnik, póŸniej więzień sowieckich łagrów, a następnie politruk w podporzšdkowanej sowieckiemu dowództwu armii polskiej w swoich sprawozdaniach poszedł bardzo daleko. Wspominał o entuzjazmie, z jakim witano na Œlšsku Armię Czerwonš, zarazem jednak nie ukrywał, że:

Ludnoœć polska widzi w Armii Czerwonej sprawcę ciężkiej obecnie sytuacji żywnoœciowej i z troskš patrzy w przyszłoœć, gdyż wobec zniszczeń dobrowolnie dokonywanych przez wojska rosyjskie zbiory będš problematyczne. Rabunki i napady na mieszkania sprawiajš, że wytwarza się wœród ludnoœci polskiej atmosfera ogólnej niepewnoœci uniemożliwiajšcej spokojnš i wydajnš pracę.

Żołnierz sowiecki stał się obecnie symbolem zła u ludnoœci polskiej, która na niego czekała.

Na ważnych naradach władz centralnych czerwonoarmistów jednak usprawiedliwiano. W grudniu 1945 roku uczestnicy I Zjazdu PPR z ust Władysława Gomułki usłyszeli, że maruderzy sš w każdej armii, nie jest więc od nich wolna również Armia Czerwona.

Nie brakowało pogróżek za znieważanie „bratnich" wojsk. Przełożeni, w latach wojny mniej czy bardziej zwišzani z podziemiem komunistycznym, zdawali sobie sprawę, że o ich losie decyduje Moskwa za poœrednictwem stacjonujšcych w Polsce jednostek NKWD. A także „sowieccy specjaliœci" (czytaj: agenci NKWD) w administracji, milicji, bezpiece, wojsku i wielkich zakładach pracy. Z Kremla i Łubianki płynęły do nich różne dyspozycje. Między innymi polecenie ukrycia informacji o kilkudziesięciu tysišcach gwałtów w latach 1945–1946 na polskich kobietach i dziewczętach – nawet, jak w Pile, kilkuletnich uczennicach szkoły podstawowej.

Zachowało się jednak wiele dowodów napastowania nieletnich, między innymi w sprawozdaniach starosty kieleckiego. W lipcu 1945 roku zawiadamiał on o trzydziestu zgwałconych kobietach i uczennicach, o bestialskim pogryzieniu przy tym ofiar, a w jednym przypadku – przegryzieniu krtani. U piętnastu stwierdzono póŸniej objawy chorób wenerycznych. Š?

Fragment ksišżki „Dawaj czasy! Czyli wyzwolenie po sowiecku" Stanisława M. Jankowskiego, która ukaże się 11 kwietnia nakładem wydawnictwa Rebis. Œródtytuły pochodzš od redakcji.

PLUS MINUS


Prenumerata sobotniego wydania „Rzeczpospolitej”:


prenumerata.rp.pl/plusminus


tel. 800 12 01 95

ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL