Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Irena Lasota: Dyskurs o odpowiedzialności za Holokaust. Babranie się w tej samej rzece

Fotorzepa, Darek Golik
Stan Missouri leży gdzieœ poœrodku Ameryki, ma 6 mln mieszkańców. Jego stolicš jest Jefferson City (ok. 40 tys. mieszkańców), gdzie wydawana jest gazeta „News Tribune". Otóż w Google znalazłam informację, że w tej gazecie ukazał się artykuł o doradcy prezydenta Polski prof. Andrzeju Zybertowiczu, który twierdzi, że Izrael reaguje wrogo na nowelizację ustawy o IPN z poczucia winy, że Żydzi sš współwinni Holokaustu ze względu na swojš biernoœć.

Na wszelki wypadek sprawdziłam liczbę Żydów w Jefferson City. Musi być ona bardzo niewielka, bo nie ma tam rabina, choć jest bóżnica – „dopiero w latach 50. znalazła w Chicago darczyńcę, który zafundował toaletę, bo do tego czasu wierni musieli udawać się za potrzebš do sšsiadujšcej stacji benzynowej". Trudno więc nazwać Jefferson City stolicš międzynarodowego żydostwa. Trudno też uznać twierdzenie Zybertowicza za odkrywcze (czy też naukowe), mimo że obiegło kulę ziemskš.

„Obecna debata doprowadziła do gwałtownych stwierdzeń i eskalacji zarzutów. Wywołała wysokš temperaturę, ale nie rzuciła więcej œwiatła, i prawda historyczna tylko na tym ucierpiała. Nie widzę sensu w kontynuowaniu tej coraz bardziej wrogiej polemiki, opartej na niezidentyfikowanych osobistych oskarżeniach, semantycznym dzieleniu włosa na czworo i potrzebie zaliczania punktów i niszczeniu przeciwnika zamiast próby zrozumienia jego punkt widzenia. To nie jest poziom dyskusji, na którym można dotrzeć do prawdy. Próbuję powiedzieć tylko tyle: Arendt poruszyła pewne niepokojšce aspekty Holokaustu, których nie ma co gloryfikować, ale należy dokładnie przestudiować. Jej opinia pozbawiona jest i znajomoœci faktów, i umiejętnoœci stawiania ocen, nie próbuje ona przedstawić wyników swoich badań, gdyż wszystko, co ma do powiedzenia, zostało już wczeœniej opisane. Obawiam się jednak, że nic, co powiem, jej nie przekona, bo i tak uważa ona, że wszystko jest częœciš wielkiego spisku. Jej przeciwnicy, z drugiej strony, wylewajš dziecko z kšpielš. Oburzeni jej obraŸliwymi uwagami i błędami odsuwajš na bok dyskusję ważnych wštków, które ona podjęła, i debata stała się tak zapalna, że nie można jej już na razie zawrócić na racjonalne tory."

Powyższy cytat jest fragmentem polemiki sprzed 52 lat (!) mojego przyjaciela i mentora Waltera Laqueura z Hannš Arendt. Dedykuję ten akapit zarazem Jerzemu Robertowi Nowakowi, jak i Janowi Tomaszowi Grossowi.

Wszystko już niestety było i nieprawdš jest, że nie wchodzimy dwa razy do tej samej rzeki; przeciwnie, bez przerwy się w niej babrzemy. Tyle że nie wszyscy o tym wiemy i myœlimy czasem, że kšpiemy się w czystym Ÿródle mšdroœci.

W 1963 r. Hannah Arendt opublikowała ksišżkę „Eichmann w Jerozolimie: rzecz o banalnoœci zła". Jednš z tez ksišżki było, że nie tylko miliony Żydów poszły biernie na œmierć, ale Niemcom pomagali w tym przedstawiciele judenratów. Teza ta wywołała goršce polemiki i właœnie dziœ w Polsce ktoœ mógłby zwrócić uwagę, że taki argument wybiela Niemców w podobny sposób co mówienie o polskim współuczestnictwie w zbrodniach niemieckich.

Można œmiało powiedzieć, że sama ksišżka i trwajšca nad niš do dziœ debata jest najbardziej zapalnym tematem dotyczšcym Holokaustu, który rozdzielił przyjaciół, rozbił stronnictwa i sympatie polityczne, szczególnie w dwóch największych zbiorowiskach żydowskich na œwiecie: Izraelu i Nowym Jorku. A dziœ podobna dyskusja rozgorzała w Polsce. Irving Howe zauważył kiedyœ, że te kontrowersje nie wygasnš, będš się tliły, by znowu zamienić się w ogień. Bardzo radzę rozpalonym głowom, a zwłaszcza językom, zajrzeć do polemik na temat tez Arendt. Czy choćby do tekstów pisanych przez historyków.

Postscriptum. Panu Rafałowi Ziemkiewiczowi raczej się upiekło, w każdym razie w USA. Użył słowa „parch" w stosunków do Żydów. Jest to słowo, którego – w każdym razie w moich czasach – nikt by nigdy nie użył publicznie czy w druku na okreœlenie kogokolwiek. Panu Ziemkiewiczowi się udało, bo „parch" nie jest słowem specjalnie rozpracowanym w słownikach, ale w Google można znaleŸć, że w przekładzie na jidysz wymawia się to „strup", co jest również jednym z polskich synonimów, ale po angielsku tłumaczy się na „scab", którego pierwszym znaczeniem jest „łamistrajk", co nie pasowało do ogólnej dyskusji na tematy Polski.

PLUS MINUS


Prenumerata sobotniego wydania „Rzeczpospolitej”:


prenumerata.rp.pl/plusminus


tel. 800 12 01 95

ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL