Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Wybaczcie i proście o wybaczenie

Fotorzepa, Waldemar Kompala
Drogi Aniele Polaku!

W tych dniach dotarł do nas Twój list, w którym wyrażasz swój wielki niepokój z powodu ostatnich działań prawych i sprawiedliwych oraz piszesz o swych rozterkach w odniesieniu do pogarszajšcych się relacji z narodem wybranym. Między wierszami wyczytujemy, że Twym pragnieniem byłaby ingerencja z góry. Otóż pragnę Ci dobitnie powiedzieć, że żadnych działań nie podejmiemy. Dlaczego? Jak doskonale wiesz, człowiek został obdarzony wolnš wolš. W swoim sumieniu ma rozstrzygać, co jest dobre, a co złe, i podejmować okreœlone decyzje. Następca Siewcy na ziemi, odnoszšc się do różnych sytuacji, nazywa ów proces rozeznawaniem. Wszystko, co dzieje się wokół człowieka, jest konsekwencjš jego decyzji. Niektóre zostanš zweryfikowane niemal natychmiast. Inne zaœ dopiero wtedy, gdy nadejdzie pełnia czasów. Jedyne, co możemy robić, to pokazywać mu pewnš drogę. I ta droga wyraŸnie została okreœlona w Dobrej Nowinie. Innych wskazówek nie ma. Tam wszystko zostało napisane. Ty zaœ nie powinieneœ prosić o cierpliwoœć dla siebie, lecz o dar mšdroœci dla tych, których masz pod opiekš. Równoczeœnie zaœ winieneœ zabiegać o to, by oœwiecił ich Duch.

Spójrz proszę na Andrzeja z Pałacu. Sprawiedliwy Jarosław oczekiwał od niego bezwarunkowego poparcia przepisów przygotowanych przez ziemski parlament. Głosów żšdajšcych od niego jasnego i czytelnego opowiedzenia się było więcej. Z drugiej strony były też sygnały, że niektóre przepisy sš Ÿle sformułowane. Andrzej stanšł przed ogromnym dylematem i podjšł decyzję. Nie takš, jakiej oczekiwał jego obóz, nie takš, jakš chcieli wymusić na nim jego oponenci. W jego mniemaniu wybrał rozwišzanie najlepsze. Kryzysu to wprawdzie nie zażegnało, ale dało czas na potrzebnš refleksję. Ufaj, że uda się z tego wyprowadzić jakieœ dobro.

Inna rzecz, że narodowi, którym się opiekujesz, potrzebne jest swego rodzaju oczyszczenie. Owszem, naród ten wiele razy bił się już w piersi i przepraszał za czyny popełnione przez przodków. Ale czy było to szczere? Czy nie było prób wybielania się? Zobacz, trwa dziœ licytacja, ilu było dobrych, a ilu złych. Czy to czemukolwiek służy? W czasie swego pobytu na ziemi Siewca wielokrotnie powtarzał: „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli". Przyjęcie prawdy – nawet tej najgorszej – ma działanie oczyszczajšce. Oczywiœcie trzeba odpowiednio ważyć proporcje.

Lata temu, gdy rany wojenne ledwo się zabliŸniły, pasterze Wasi napisali list do sšsiadów. Padły tam słowa: „udzielamy wybaczenia i prosimy o nie". Naród tego nie rozumiał przez długi czas. Pamiętam, że i Ty miałeœ duże obiekcje. Trzeba było czasu, by uznać tamten odważny krok. Dziœ mówi się o nim z uznaniem. Może dziœ obok niewštpliwie potrzebnej bitwy o pamięć potrzebne byłoby coœ takiego? Zostawiam Cię z tymi refleksjami. Rozeznawaj i odrzuć rozpacz.

Piotr klucznik

PLUS MINUS


Prenumerata sobotniego wydania „Rzeczpospolitej”:


prenumerata.rp.pl/plusminus


tel. 800 12 01 95

ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL