Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

„Nowa Europa Wschodnia”. Potrzebna doktryna wobec Ukrainy

„Nowa Europa Wschodnia", styczeń–luty 2018, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu
materiały prasowe
Czy Polska potrzebuje nowej doktryny politycznej wobec Ukrainy? Czy ta giedroyciowska już się wypełniła? Na te pytania odpowiada Wojciech Konończuk w najnowszej „Nowej Europie Wschodniej".

I odpowiada zdecydowanie: „Odwoływanie się do idei Jerzego Giedroycia nie rozwišże obecnych polsko-ukraińskich sporów".

Andrzej Brzeziecki w redakcyjnym wstępniaku wyjaœnia, że sam Giedroyc uznałby nas za intelektualnych leni, jeœli nie podjęlibyœmy dziœ rozważań nad nowš doktrynš. O szansach i zagrożeniach takiego nowego rozdania pisze Jarosław Obremski. Wylicza nasze liczne błędy, choćby protekcjonalne podejœcie, które rodzi irytację ukraińskich partnerów i nie sprzyja budowaniu dojrzałych relacji. A o tym, jak rozwišzać rozgorzałe polsko-ukraińskie spory, pisze Jewhen Madha, politolog z Politechniki Kijowskiej.

Najnowszy numer dwumiesięcznika z pewnoœciš nie cierpi na brak ciekawych, inspirujšcych analiz. Artiom Fiłatow, dziennikarz zaangażowany w œledztwo magazynu „Josimar" dotyczšce korupcji przy organizacji rosyjskiego mundialu, pisze o „Mundialu za wszelkš cenę". A historycy Marek Kornat i Mariusz Wołos opowiadajš o swojej biografii Józefa Becka i uwłaczajšcych warunkach, w jakich umierał „zapomniany minister".

„Nowa Europa Wschodnia" nie jest zapewne pismem dla każdego. Jeœli nazwiska Giedroycia czy Mieroszewskiego nic Państwu nie mówiš, to rozważania na temat tzw. polityki wschodniej pewnie nie brzmiš zbyt zachęcajšco. Ale debata na ten temat jest jak najbardziej potrzebna. I niezwykle ciekawa. A wnioski z niej płynšce naprawdę dajš dużo do myœlenia na temat polskiej polityki zagranicznej.

PLUS MINUS


Prenumerata sobotniego wydania „Rzeczpospolitej”:


prenumerata.rp.pl/plusminus


tel. 800 12 01 95

ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL