Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Powrót bankrutów politycznych

Fotorzepa, Piotr Guzik
„Oglšdam Polskę z oddali, ale widzę jš z różnych perspektyw" - pisze Irena Lasota. Mam wrażenie, że perspektywa pozostaje wcišż jedna i że wyznacza jš trwała repulsja.

Przeczytaj felieton Ireny Lasoty "Fauda"

Na tym polega znana pułapka kontradyktorii, która wišże z oponentem: A/ -A, czyli wcišż A (w miejsca A można podstawić nazwę partii bšdŸ gazety, nazwisko redaktora itp.).  Bardziej higieniczna myœlowo byłaby kontraria (A/ B) – uwolnienie się od A („róbmy swoje”). W pułapce, o której mówię, ugrzęzła też zresztš dzisiejsza opozycja, wytykajšca wcišż PiS-owi ewidentne przeniewierstwa ustrojowe i nie potrafišca poza tym sformułować żadnych własnych treœci programowych.  

Irena Lasota pisze o wœciekłoœci widocznej na twarzach ludzi protestujšcych przeciw miesięcznicom smoleńskim, dodajšc, że trudno pojšć „masowš histerię nienawiœci do wybranego w wolnych wyborach prezydenta Lecha Kaczyńskiego” i jego brata Jarosława, przywódcy partii, która zwyciężyła w wyborach. A mnie trudno uwierzyć, by nie miała œwiadomoœci manipulacji dokonywanej za pomocš spójnika „i”. By nie wiedziała, że adresatem „wœciekłoœci” jest wyłšcznie brat wykorzystujšcy tamten dramat i religijny sztafaż w celach politycznych; i że intencjš niejednego „wœciekłego” jest właœnie obrona Lecha. 

Autorka przytacza język pezetpeerowskich propagandzistów z 1968 roku mówišcych o przeciwnikach jako „bankrutach politycznych”. Jej zdaniem wówczas było to okreœlenie bezsensowne. Po czym lekko wchodzi w tę samš retorykę mówišc, że nabiera ono właœciwego sensu dzisiaj w odniesieniu do demonstrujšcych i rozkrzyczanych doradców prezydenta Komorowskiego, byłych polityków Unii Wolnoœci, byłych premierów, posłów i ministrów. Oni, owszem, sš politycznymi bankrutami. Jeœli jednak o takim bankructwie decyduje przegrana w demokratycznych procedurach – a innych kryteriów autorka nie wskazuje – to trzeba by nazwać bankrutami wielu znanych polityków, takich jak Winston Churchill czy Charles de Gaulle. No i pamiętać o tym, jak potrafili wydobyć się z „bankructwa”, wrócić na scenę politycznš.

Irena Lasota radzi, by szukać uzasadnienia dla zmian wprowadzanych przez PiS w takich filmach, jak Uwikłanie Jacka Bromskiego czy Układ zamknięty Ryszarda Bugajskiego. Niezależnie od sensu powyższej argumentacji warto pamiętać, że filmy te powstały w III RP. Czy minister Gliński zechciałby dofinansować dziœ film poœwięcony aferze SKOK-ów, œmiem wštpić.

ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL