Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Platforma Obywatelska

Bogdan Klich: jaki autorytaryzm zaistnieje w naszym kraju - miękki czy twardy?

- Nie pozwolimy PiS-owi zawłaszczyć przestrzeni publicznej, ponieważ należy ona do nas, i wszystkich obywateli - powiedział w programie #RZECZoPOLITYCE Bogdan Klich, senator PO.

Klich wypowiedział się na temat przyjęcia poprawek sšdowych przez Sejm i możliwych protestów ulicznych osób zwišzanych z opozycjš. - Moim zdaniem przyjęcie poprawek przez Sejm było zwykłš hucpš, a nie przyjmowaniem poprawek, podobnie jak poprzednie prace w tak zwanej Komisji Sprawiedliwoœci Piotrowicza. Trzeba założyć, że w taki sam sposób będš dopychane kolanem jutrzejsze ustawy. To jest zmiana ustroju państwa, wbrew konstytucji i demokracji – ocenił.

Pytany czy będš protesty uliczne w Polsce, odpowiedział że obywatele chcš manifestować sprzeciw wobec działań partii rzšdzšcej. - Konstytucja jest umowš społecznš i dokonuję się gwałtu na niej, kiedy widzš to obywatele, to chcš protestować. Nasz immunitet chroni tych, którzy sš przeciwko zmianom wprowadzanym przez PiS i manifestujš. Obywatele buntujš się, wychodzš na ulice - demonstracje odbędš się w wielu miastach, będš dziœ i na pewno jutro – zaapelował.

Klich powiedział, że prezydent Andrzej Duda uczestniczy w politycznym pingpongu z prezesem Kaczyńskim. - Zawsze jest margines dla autonomii prezydenta RP, jednak powinien zablokować niekonstytucyjne ustawy PiS. Uważam, że prezydent wszedł w proces obróbki politycznej, i jest po tamtej – PIS-owskiej stronie – ocenił.

Pytany o pomoc prawnš dla protestujšcych zwolenników opozycji, odparł że taka pomoc jest konieczna. - Do niedawna mandat senatora i posła był jasno okreœlany, a w tej chwili do podstawowych elementów jego pracy, dochodzi inny element – pomaganie osobom protestujšcym, dlatego zaczęliœmy zbierać dokumenty mówišce o łamaniu prawa przez obecnš władzę. Chcemy być na ulicy, z tymi którzy protestujš. Jednš nogš musimy być w Sejmie i Senacie, a drugš nogš z ludŸmi na ulicy – powiedział.

Klich ocenił pracę polityków partii Grzegorza Schetyny i możliwš zmianę w aktywnoœci opozycji w Polsce. - Opozycja się zmienia, PO poœwięca bardzo dużo czasu na pracę w terenie, to jest stały element gry i dialogu pomiędzy politykami a obywatelami. Kto jest wœród ludzi, ten wystawia sobie legitymację zaufania społecznego – podkreœlił.

Senator powiedział, że dyskusja o rekonstrukcji rzšdu ma swoje ukryte cele. - W moim przekonaniu zmiana premiera jest operacjš przykrywkowš, PiS chce obalić trójpodział władzy w Polsce, a sprawy dotyczšce rekonstrukcji to kamuflaż polityczny. W Polsce będš odbywać się wybory, być może nie będš nawet fałszowane. Pytanie jest inne - jaki autorytaryzm zaistnieje w naszym kraju - miękki czy twardy? – zastanawiał się Klich.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL