Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Płace

500 plus a widmo podwyżek płac i zasada równego traktowania w sferze wynagrodzeń

Fotolia
Zdarza się, że pracownicy oponujš przeciw podniesieniu im wynagrodzenia z obawy przed utratš 500+. Pracodawcy pozostaje to udokumentować i liczyć na brak zarzutów o nierówne traktowanie zatrudnionych.

Ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, uzależniajšca prawo do œwiadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko od poziomu dochodu na członka rodziny (800 zł), to nieustajšce Ÿródło inspiracji zachowań dziwnych dla otoczenia, ale racjonalnych z punktu widzenia beneficjentów tego œwiadczenia. Giełda pomysłów – jak go w okreœlonych sytuacjach nie utracić, czyli jak pozostać ubogim, działa pełnš parš.

Najgorzej bywa, gdy pracodawca zastosuje broń masowego rażenia, tj. powszechne podwyżki wynagrodzeń. Wprawdzie nikt nie musi się godzić na podwyżkę. W końcu to zmiana warunków umowy o pracę wymagajšca – w braku zgody pracownika – wypowiedzenia zmieniajšcego. Jednak jest jeden aspekt tej sprawy, którego pracodawca dokonujšcy regulacji płac nie może pomijać, jeżeli dba o własne bezpieczeństwo. To zasada równego traktowania w sferze wynagrodzeń, nakazujšca płacenie tak samo za takš samš pracę (art. 183c k.p.).

Czysta kalkulacja

Podwyżka wynagrodzenia, która w kolejnym roku może skutkować utratš œwiadczenia 500+ na pierwsze dziecko, to nierzadko dla beneficjenta dramat. I trudno się dziwić, w końcu jest to wynik konkretnej kalkulacji. Poza tym za podwyżkš mogš pójœć zwiększone wymagania wobec pracownika, a za 500+ nie idzie nic. Co jednak ma zrobić pracodawca, który w sferze polityki wynagrodzeń musi trzymać się pewnych zasad, również w trosce o własne bezpieczeństwo prawne i finansowe? Czy ma na siłę uszczęœliwiać pracowników?

Takie „uszczęœliwianie" nie wchodzi w rachubę. Wymagałoby wypowiedzenia zmieniajšcego z wszystkimi wynikajšcymi stšd konsekwencjami (w szczególnoœci ewentualnoœciš niewyrażenia zgody przez pracownika na podwyżkę i rozwišzaniem stosunku pracy, frustracjš pracownika itp.).

Jak racjonalny pracodawca ma się zachować w takiej sytuacji? Czy powinien się cieszyć, że trafił na pracownika konsekwentnie odrzucajšcego propozycje awansu płacowego? A co z zasadš równego traktowania i potencjalnych roszczeń odszkodowawczych w przypadku jej naruszenia? Roszczeń, których pracownik nie może się skutecznie zrzec?

Porozumienie zmieniajšce

Pracodawcy pozostaje chyba tylko jedno rozwišzanie – zaproponować pracownikowi podwyżkę wynagrodzenia w drodze porozumienia zmieniajšcego. Gdy ten nie wyrazi zgody, będzie miał przynajmniej rzeczowy argument, dlaczego pracownik zarabia mniej od innych wykonujšcych takš samš pracę lub pracę o podobnej wartoœci.

Zdaję sobie sprawę, że prawni puryœci mogliby odrzucić takie uzasadnienie, a sšd pracy może w przyszłoœci nie uznać okazanej przez pracownika niechęci do podwyżki za obiektywny powód niekorzystnego ukształtowania mu warunków umowy pracę (art. 183b § 1 k.p.). Jednak nie widzę innej œcieżki postępowania.

Zdaniem autora

Grzegorz Orłowski, radca prawny, Orłowski Patulski Walczak

Sytuacja beneficjentów œwiadczeń społecznych w coraz silniejszym stopniu oddziałuje na sferę zatrudnienia. Nie dotyczy to tylko 500+ na pierwsze dziecko, ale również innych œwiadczeń uzależnionych od dochodu. Dopłaty do czynszów, zapomogi itp. Zdaję sobie sprawę, że na ogół, choć nie zawsze, problem dotyczy głównie osób o najniższych dochodach uzyskiwanych ze stosunku pracy. To tylko mały wtręt do dyskusji na temat wpływu polityki społecznej na sferę zatrudnienia.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL