Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Płace

Wynagrodzenie miminalne w 2018 r.: pensja 2100 zł z etatu i 13,7 zł za godzinę z kontraktu

Fotorzepa, Andrzej Bogacz
Minimalne wynagrodzenie będzie wyższe w 2018 r. Realnie etatowi pracownicy zarobiš o 70,52 zł miesięcznie więcej, a wykonawcy kontraktów zyskajš 57 groszy za każdš godzinę pracy.

Rada Ministrów, tym razem bez zaskoczenia zdecydowała o podwyżce minimalnego wynagrodzenia zgodnie z wczeœniejszymi zapowiedziami do 2100 zł na etacie brutto. Więcej, bo co najmniej 13,70 zł za godzinę pracy dostanš osoby zatrudnione na kontraktach cywilnoprawnych lub œwiadczšce usługi na podstawie działalnoœci gospodarczej. Trzeba jednak pamiętać, że po zmianach do kieszeni etatowego pracownika wpłynie tylko 1530 zł miesięcznie (o 70,52 zł więcej niż w 2017 r.). Całkowity koszt wypłaty tego wynagrodzenia dla pracodawcy to zaœ 2 532,81 zł miesięcznie (czyli o 120,61 zł miesięcznie więcej niż w 2017 r.).

Z kolei zatrudniony na kontrakcie zarobi netto 10,06 zł za godzinę pracy czyli o 57 groszy więcej niż w 2017 r.

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia przełoży się także na podwyżkę preferencyjnych składek ZUS płaconych przez pierwsze dwa lata od rozpoczęcia działalnoœci gospodarczej. Miesięczna składka emerytalna wyniesie 122,98 zł, rentowa 50,40 zł, chorobowa 15,44 zł i wypadkowa 11,34. Łšcznie prowadzšcy działalnoœć gospodarczš rozpoczynajšcy swojš przygodę z biznesem zapłacš więc 200,16 zł składek miesięcznie. Będzie to o 114,48 zł rocznie więcej na ubezpieczenia społeczne niż w 2017 r. O ile nie zmieniš się przepisy w tym zakresie. Rzšd planuje bowiem wprowadzenie zmian dla osób osišgajšcych niewielkie przychody na działalnoœci gospodarczej.

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia będzie miała także wpływ na wysokoœć minimalnej rekompensaty za mobbing i dyskryminację pracowników. Sšd pracy przyznajšc pracownikowi zadoœćuczynienie czy odszkodowanie, wysokoœć minimalnego wynagrodzenia traktuje jako punkt wyjœcia do wyliczeń.

Do 31,5 tys. zł wzroœnie limit odprawy wypłacanej zwalnianemu pracownikowi na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwišzywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczšcych pracowników. W myœl tych przepisów limit odprawy wynosi bowiem 15-krotnoœć minimalnego wynagrodzenia.

Wzrosnš także kary za brak polisy OC posiadacza pojazdu. W 2018 r. wyniosš one 4,2 tys. zł dla nieubezpieczonych właœcicieli samochodów osobowych i 6,3 tys. zł dla właœcicieli ciężarówek, których przerwa w ubezpieczeniu będzie dłuższa niż 14 dni.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL