Płace

Wynagrodzenie miminalne w 2018 r.: pensja 2100 zł z etatu i 13,7 zł za godzinę z kontraktu

Fotorzepa, Andrzej Bogacz
Minimalne wynagrodzenie będzie wyższe w 2018 r. Realnie etatowi pracownicy zarobią o 70,52 zł miesięcznie więcej, a wykonawcy kontraktów zyskają 57 groszy za każdą godzinę pracy.

Rada Ministrów, tym razem bez zaskoczenia zdecydowała o podwyżce minimalnego wynagrodzenia zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami do 2100 zł na etacie brutto. Więcej, bo co najmniej 13,70 zł za godzinę pracy dostaną osoby zatrudnione na kontraktach cywilnoprawnych lub świadczące usługi na podstawie działalności gospodarczej. Trzeba jednak pamiętać, że po zmianach do kieszeni etatowego pracownika wpłynie tylko 1530 zł miesięcznie (o 70,52 zł więcej niż w 2017 r.). Całkowity koszt wypłaty tego wynagrodzenia dla pracodawcy to zaś 2 532,81 zł miesięcznie (czyli o 120,61 zł miesięcznie więcej niż w 2017 r.).

Z kolei zatrudniony na kontrakcie zarobi netto 10,06 zł za godzinę pracy czyli o 57 groszy więcej niż w 2017 r.

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia przełoży się także na podwyżkę preferencyjnych składek ZUS płaconych przez pierwsze dwa lata od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Miesięczna składka emerytalna wyniesie 122,98 zł, rentowa 50,40 zł, chorobowa 15,44 zł i wypadkowa 11,34. Łącznie prowadzący działalność gospodarczą rozpoczynający swoją przygodę z biznesem zapłacą więc 200,16 zł składek miesięcznie. Będzie to o 114,48 zł rocznie więcej na ubezpieczenia społeczne niż w 2017 r. O ile nie zmienią się przepisy w tym zakresie. Rząd planuje bowiem wprowadzenie zmian dla osób osiągających niewielkie przychody na działalności gospodarczej.

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia będzie miała także wpływ na wysokość minimalnej rekompensaty za mobbing i dyskryminację pracowników. Sąd pracy przyznając pracownikowi zadośćuczynienie czy odszkodowanie, wysokość minimalnego wynagrodzenia traktuje jako punkt wyjścia do wyliczeń.

Do 31,5 tys. zł wzrośnie limit odprawy wypłacanej zwalnianemu pracownikowi na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. W myśl tych przepisów limit odprawy wynosi bowiem 15-krotność minimalnego wynagrodzenia.

Wzrosną także kary za brak polisy OC posiadacza pojazdu. W 2018 r. wyniosą one 4,2 tys. zł dla nieubezpieczonych właścicieli samochodów osobowych i 6,3 tys. zł dla właścicieli ciężarówek, których przerwa w ubezpieczeniu będzie dłuższa niż 14 dni.

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL