Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Panama Papers

Pakistan: Czcionka doprowadzi do upadku rzšdu?

AFP
Rzšd pakistańskiego premiera Nawaza Sharifa może upaœć z powodu czcionki Calibri - zauważa "The Independent".

Sprawa ma zwišzek z aferš Panama Papers - ujawnione w 2016 roku dokumenty wykazały, że grupa zamorskich spółek powišzanych z Nawazem Sharifem i jego córkš, Maryam Sharif została wykorzystana do zakupu luksusowych nieruchomoœci w Londynie.

Inwestycje te, przekraczajšce oficjalne dochody premiera, stały się Ÿródłem pytań formułowanych przez opozycję o to, czy do zakupu nieruchomoœci nie wykorzystano publicznych œrodków. W sprawie tej wszczęto oficjalne œledztwo. Œledczy przyznali, że istnieje "rażšca dysproporcja" pomiędzy przychodami rodziny premiera a ich stylem życia.

Podczas postępowania skupiono się głównie na tym, kto czerpał zyski z posiadania nieruchomoœci. Dokumenty przedstawione przez prawników Sharifa majšce dowodzić jego niewinnoœci wskazywały, że Maryam Sharif była tylko członkiem zarzšdu firmy, która kupowała nieruchomoœci.

Sęk w tym, że dokument poœwiadczajšcy ten fakt - datowany na luty 2006 roku - napisano za pomocš czcionki Calibri, która nie była powszechnie używana przed 2007 rokiem. To z kolei wzbudziło podejrzenia, że dokument został sfałszowany. Dlatego też pakistańscy œledczy odrzucili je.

Prawnicy rodziny Sharifa przekonujš jednak, że czcionka Calibri pojawiła się po raz pierwszy w 2004 roku. Jednak jej twórca, holenderski grafik Lucas De Groot przyznał w rozmowie z AFP, że jest "mało prawdopodobne", by ktoœ używał tej czcionki w oficjalnym dokumencie w 2006 roku.

Czcionka Calibri trafiła do powszechnego użytku dopiero w 2007 roku, wraz z pakietem Microsoft office 2007.

W Pakistanie tzw. fontgate (afera czcionkowa) wywołała ogromny rezonans, co odbiło się na Wikipedii, która postanowiła zablokować możliwoœć edycji hasła o czcionce Calibri, ponieważ wielu użytkowników z Pakistanu zmieniało wpis wskazujšc, że czcionka była dostępna od 2004 roku.

ródło: The Independent

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL