Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Róbmy swoje!

123RF
Tak jak poczštek czerwca przynosi nam sezon na truskawki, tak koniec grudnia oznacza wysyp różnych analiz i komentarzy. Czy to ma sens? Czy zalecenia noworoczne sš diametralnie inne od tych, dajmy na to, z listopada? Albo sierpnia? Niestety, nie. Cišgle trzeba robić to samo, niekiedy od lat.

Dlatego nie będę nikomu sugerować, na czym powinien się skupić. Adresaci to doskonale wiedzš. Trzeba ich więc tylko zachęcić. Wspomóc. Szczególnie naszych partnerów w rzšdzie. A że mamy okres œwišteczny, to pomyœlałem o prezentach.

Zacznę od premiera, który tak ostro wszedł do gry. Dla niego mam zestaw filmów „Iron Man". Ich bohater jest błyskotliwym wynalazcš zbroi – pancerza nafaszerowanego elektronikš i gadżetami. Myœlę, że premierowi przyda się opancerzenie, bo wzišł sobie wyjštkowo ciężkš robotę. Pracodawcy RP oraz wszyscy polscy przedsiębiorcy od lat boksujš się z urzędnikami i durnymi przepisami. Dodatkowa zbroja, zwłaszcza na tylnej częœci ciała, to będzie atut wielce pożšdany w bitwie o strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Wiele ciosów może bowiem zostać zadanych wcale nie od frontu...

Wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego też wzišł sobie na barki nie lada zadanie. Zreformować całš polskš naukę tak, by była ona Ÿródłem innowacji dla naszej przedsiębiorczoœci? Zadanie godne greckiego herosa. Dlatego powinien dostać wycieczkę „W 80 uniwersytetów dookoła œwiata". Niech pojedzie, podpatrzy najlepsze rozwišzania i zaszczepi je u nas. Na koniec udałby się do Chin, by osobiœcie zadbać o wysokie miejsce polskich uczelni na tzw. liœcie szanghajskiej, grupujšcej najlepsze szkoły œwiata.

Polska przedsiębiorczoœć oraz system emerytalny potrzebujš pracowników. Firmy chcš się bowiem razem z nimi rozwijać. ZUS – obłożyć ich zarobki składkami. Tylko skšd brać młode pokolenia? Jak wynika z danych GUS, program 500+ zaowocuje w tym roku liczbš ponad 400 tys. nowych obywateli. To œwietnie, ale minister rodziny, pracy i polityki społecznej życzyć trzeba jeszcze zawarcia przymierza z... resortem energii. Jak bowiem uczy doœwiadczenie, efekty wyłšczeń pršdu œwietnie mogš uzupełnić ten rzšdowy program.

Ministrowi zdrowia dałbym kolekcjonerskie wydanie serialu „Daleko od noszy". Reforma zdrowia przynosi na razie takie rezultaty, że lepiej zostać od noszy jak najdalej. A gdyby się na nie trafiło, to i tak chyba trzeba by było nieœć się samemu. Z ratownictwa medycznego wyrzucane sš firmy prywatne, lekarze na potęgę wypowiadajš umowy opt-out. Do kompletu dokładam jeszcze obie ekranizacje znakomitej powieœci „Znachor". Filmy œwietne, ale chyba lepiej je oglšdać, a nie przeżywać na własnej skórze.

Doœć jednak żartów. Od dawna wiemy, co rzšdzšcy powinni zrobić z polskim systemem prawnym, silosowym myœleniem resortów, urzędniczym państwem w państwie itd. Powtarzać tego nie trzeba.

Pozostaje mi na koniec złożyć życzenia wszystkim przedsiębiorcom oraz ludziom, którym nieobojętny jest los polskiej gospodarki: „Róbmy swoje". Nic lepiej niż piosenka Wojciecha Młynarskiego nie pasuje do czasów, w których żyjemy. Szanowni Państwo. Róbmy swoje! Wszystkiego najlepszego w nowym roku!

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL