Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Nie czekajšc na wyrok - Jolanta Ojczyk o sšdownictwie gospodarczym:

Jolanta Ojczyk
Fotorzepa/ Waldemar Kompała
Ponad rok temu opisywaliœmy spektakularnš sprawę między budowniczymi Stadionu Narodowego a Skarbem Państwa. Okazało się, że Sšd Okręgowy w Warszawie w sprawie, w której pierwszy pozew wraz z załšcznikami liczył ok. 220 tys. stron, doprowadził po dwóch latach do ugody. Nie było żadnej rozprawy. Gdyby doszło do procesu, na wyrok trzeba by czekać nawet kilkanaœcie lat.

Jak to się udało? Okazuje się, że sšd odszedł – na ile tylko mógł – od sztywnych biurokratycznych wymogów komunikacji ze stronami. Słowem, przemówił do nich ludzkim głosem i pozwolił wysyłać do siebie e-maile. Warto, aby wszyscy sędziowie nauczyli się mówić zrozumiałym dla wszystkich językiem, mobilizowali do zwięzłego streszczenia tez i argumentów, a przede wszystkim zachęcali do zawarcia ugody. Teoretycznie teraz też majš taki obowišzek, ale w wielu sprawach jest to czysta formalnoœć.

Warszawski sšd jako jeden z nielicznych zachęca do mediacji oferujšc specjalne pokoje i wyznaczajšc rozsšdne terminy na zawarcie ugody. Po zmianach zachęcš już przepisy. Zgodnie z nowelizacjš Ministerstwa Sprawiedliwoœci nieskorzystanie przed procesem z próby ugodowej upoważni sšd do obcišżenia winnego tego zaniedbania kosztami procesu, choćby nawet go wygrał.

Obecnie ugody sš zawierane zaledwie w 10 proc. wszystkich spraw gospodarczych. Jeœli nowelizacja zmieni ten trend, odcišży sšdy. Sędziowie przekonujš jednak, że zmiana przepisów nie wystarczy, potrzebni sš im jeszcze sprawni pomocnicy. A mecenasi dodajš, że przydaliby się także wyspecjalizowani sędziowie. Aby dobra zmiana zawitała do procedury cywilnej, Ministerstwo Sprawiedliwoœci czeka więc jeszcze dużo pracy. Musi sprawić, by trudne spory gospodarcze trafiały w dobrze wyszkolone ręce. Jeœli bowiem w przywróconych po pięciu latach sšdach gospodarczych zabraknie osób z inicjatywš, nawet najlepsze przepisy nie przyspieszš postępowań.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL