Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Memches: Zwyciężyła wizja Dmowskiego

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Bohaterami Œwięta Niepodległoœci sš przede wszystkim Józef Piłsudski i Roman Dmowski. Ponadto oczywiœcie trzeba wymienić Ignacego Jana Paderewskiego. Ale ten dzień nie może być powodem do brnięcia w retrospektywny sentymentalizm. Polska A.D. 2015 to zupełnie inny kraj niż Polska A.D. 1918.

Kilka dni temu w telewizyjnym programie Tomasza Lisa publicysta „Krytyki Politycznej" Cezary Michalski, nawišzujšc do słów Muńka Staszczyka, skonstatował z ubolewaniem, że żyjemy w kraju, w którym „Hitler i Stalin zrobili co swoje", czyli III RP nie jest – tak jak II RP – kolorowš, wielokulturowš rzeczywistoœciš, ale spadkiem po PRL – zgrzebnym państwem jednego, zglajszachtowanego narodu. Opinia ta padła w kontekœcie sporu o Marsz Niepodległoœci i jego hasło: „Polska dla Polaków".

Historycznie rzecz ujmujšc, Michalski ma rację. Ale to nie oznacza, że wbrew narracji, którš serwuje z jednej strony nowa lewica, a z drugiej – liberalny salon, można tę barwnš przeszłoœć reanimować, tyle że w roli Żydów i Ukraińców tym razem wystšpiš geje i muzułmanie. Nie, zróżnicowania kulturowego nie odtwarza się za pomocš polityki imigracyjnej narzucanej przez obce państwa (nawet sojusznicze) czy ideologii tolerancji narzucanej przez instytucje międzynarodowe. Wtedy bowiem takie zabiegi stajš się inżynieriš społecznš.

W gruncie rzeczy, czy to się komuœ podoba czy nie, Polska w obecnym kształcie jest realizacjš wizji kreœlonych przez Dmowskiego. Tak, wcišż żyjemy w państwie jednolitym etnicznie – nie takim, o którym bajajš romantycy zapatrzeni w jagiellońskie namiętnoœci podtrzymywane przez tradycję piłsudczykowskš. Wschodnie rubieże II RP zostały już całkowicie zdepolonizowane.

Dlatego tak bardzo potrzeba dziœ refleksji właœnie nad intelektualnym dziedzictwem Dmowskiego, które jest własnoœciš nie tylko różnych sekciarskich œrodowisk odwołujšcych się do endecji i, szerzej patrzšc, nie tylko prawicy, ale wszystkich Polaków. Trzeba się mierzyć z wyzwaniami Polski realnej, a nie idealnej. Muzułmański uchodŸca z Syrii nie zastšpi międzywojennego żydowskiego sklepikarza.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL