Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Proces dla przygotowanych - Mateusz Rzemek o planach przyśpieszenia procesów sšdowych

123RF
W polskich sšdach szykuje się przyspieszenie. Powinny na nim skorzystać procesujšce się firmy, byle tylko obywatele nie zostali z tyłu.

O tym, że minister sprawiedliwoœci potrafi napisać nowelizację przepisów skutecznie załatwiajšcš duże społeczne problemy, niech œwiadczy ostatnia nowelizacja w sprawach alimentacyjnych. Pół roku po zmianie kodeksu karnego i wprowadzeniu surowych, ale prostych zasad większoœć dłużników doszła do wniosku, że lepiej przestrzegać nowego prawa i płacić alimenty, niż narażać się na nieuchronne kary.

Wszystko wskazuje na to, że na podobny sukces skazana jest także duża zmiana procedury cywilnej szykowana przez Zbigniewa Ziobrę, która ma przyspieszyć rozpatrywanie spraw, w tym gospodarczych, przez sšdy cywilne. Z założeń, do których dotarła „Rzeczpospolita", wynika, że rzšd chce zaufać sędziom i wyposażyć ich w skuteczne narzędzia dyscyplinowania stron przecišgajšcych procesy. Chodzi nie tylko o możliwoœć obcišżania pieniaczy wyższymi odsetkami, ale także o ograniczenie stosowania proceduralnych zabiegów w tym zakresie.

Zmiana przepisów przewiduje jednak znaczšce podniesienie wymagań w stosunku do sšdzšcych się stron. Zwiększenie roli postępowania przygotowawczego i ograniczenie procesu do jednej rozprawy będzie wymuszało znacznie lepsze niż dotychczas przygotowanie do rozstrzygnięcia sporu przez sšd. W takiej sytuacji kluczowe będzie zgromadzenie wszystkich znanych dowodów i wniosków, a także próba przewidzenia i przeciwdziałania argumentom szykowanym na rozprawę przez stronę przeciwnš. W praktyce będzie to oznaczać powszechne zastosowanie tzw. prekluzji dowodowej (by móc się powoływać na dowody, trzeba je zgłosić na pierwszej rozprawie) i pełnej kontradyktoryjnoœci procesów cywilnych po zmianach.

Podniesienie poprzeczki dla uczestników procesów spowoduje, mam nadzieję, że Polacy zacznš wczeœniej i częœciej korzystać z pomocy profesjonalnych prawników. Jeœli o wygranej w procesie będzie decydowała tylko jedna rozprawa, nie będzie po prostu czasu na wycišganie wniosków z własnych błędów. Jeœli doliczymy do tego zwiększenie z 30 do 100 zł minimalnej opłaty sšdowej od każdego pisma procesowego, może się okazać, że po zmianach uzyskanie wyroku znacznie zdrożeje. Warto więc, aby Ministerstwo Sprawiedliwoœci równolegle przygotowało skuteczny system bezpłatnej pomocy prawnej dla osób, których może nie być stać na sprawiedliwoœć. Prezydent Andrzej Duda przygotował już swoje propozycje w tym zakresie. Z pewnoœciš trzeba będzie je dopasować do nowej procedury cywilnej.

Na razie ministerstwo przedstawiło tylko założenia sygnalizujšce planowane zmiany. Ciekawe, co praktycy sšdowi i sędziowie powiedzš, gdy zobaczš konkrety. Zresztš dopiero życie zweryfikuje zbliżajšcš się reformę. Tak jak było z ostatniš nowelizacjš prawa o ustroju sšdów powszechnych. Wprowadzenie do procesów cywilnych słusznej i potrzebnej zasady niezmiennoœci składów orzekajšcych znaczšco wydłużyło procesy w sprawach pracowniczych, rodzinnych i odwoławczych. Okazało się bowiem, że w nawale 16 mln spraw napływajšcych co roku do sšdów powszechnych po prostu czasem trudno spotkać się trzem sędziom w jednym miejscu.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL