Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Manfred Weber: Bycie w Unii zobowišzuje

Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
ROL
Społeczeństwo obywatelskie w Polsce zmobilizowało się w obronie demokracji i praworzšdnoœci – pisze przewodniczšcy frakcji Europejskiej Partii Ludowej.

Jako największy klub demokratyczny na œwiecie czujemy się w obowišzku przypomnieć, że Unia Europejska ma swoje zasady, które muszš być przestrzegane. Stanowiš one wniosek z dziejów naszego kontynentu i zostały wypracowane po to, aby nigdy nie powtórzyły się karty czarnej historii XX wieku.

Polska zobowišzała się do przestrzegania tych zasad, wstępujšc do UE w maju 2004 roku. Członkostwo Polski w tym demokratycznym klubie zostało osišgnięte po 15 latach, często bolesnej, transformacji z państwa autorytarnego do demokracji i wolnego rynku. Przynależnoœć Polski do tego klubu została poparta przez Polaków w referendum – trzecim w historii nowoczesnej Polski. Paradoksalnie, obecnie obowišzujšcy traktat, który trzyma nas razem, został wynegocjowany przez premiera Jarosława Kaczyńskiego, a podpisany przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To ten sam traktat, który partia Jarosława Kaczyńskiego próbuje przedstawić jako nieobowišzujšcy Polski.

Jako partnerzy Polski w europejskim klubie musimy reagować, wtedy kiedy widzimy, że rzšd odchodzi od wspólnych wartoœci i reguł. Nie jest to w interesie polskiego społeczeństwa. W opinii Komisji Europejskiej i Komisji Weneckiej niektóre z reform zainicjowane przez polski rzšd nie sš zgodne z prawem.

Premier Beata Szydło, kiedy przyjechała do Parlamentu Europejskiego, by bronić wprowadzanych przez swój rzšd reform, podkreœliła, że demokracja w Polsce ma się dobrze i że zmiany sš wdrażane zgodnie z zapisami polskiej konstytucji i traktatami unijnymi.

Pora, aby to oœwiadczenie zostało poparte faktami. Nowe prawo przyjęte w sprawie Trybunału Konstytucyjnego musi być zmienione, a orzeczenie Trybunału nakazujšce nominowanie trzech legalnie wybranych sędziów wdrożone. Tylko w ten sposób polski rzšd potwierdzi, że działa zgodnie z konstytucjš RP i traktatami unijnymi.

Niektórzy porównujš działania polskiego rzšdu do działań rzšdzšcej na Węgrzech partii Fidesz. Nie chciałbym być głosem w tej debacie, ale jeœli owo porównanie ma być zachowane, należy pamiętać, że premier Węgier Viktor Orbán zaakceptował zalecenia Komisji Europejskiej i zmienił prawo tam, gdzie zbytnio oddalało się od naszych wspólnych wartoœci. Jako Grupa EPP chcielibyœmy, żeby premier Szydło skorzystała z tego przykładu i wypełniła zalecenia Komisji Europejskiej i Komisji Weneckiej.

Demokracja nie jest zagwarantowana raz na zawsze. Należy o niš dbać, chronić jš i jej bronić. Społeczeństwo obywatelskie w Polsce zmobilizowało się, ponieważ zaczęło się bać, że działania rzšdu przeciwko mediom publicznym, policji, służbie cywilnej, władzy sšdowniczej oraz podejmowane przez władzę próby napisania od nowa historii podważajš demokrację i praworzšdnoœć. Chcemy silnej Polski w silnej Europie. Ale chcemy silnej Polski, która pozostaje wierna europejskim wartoœciom.

Autor jest niemieckim politykiem, należy do Unii Chrzeœcijańsko-Społecznej (CSU), przewodniczy Europejskiej Partii Ludowej (EPP), największej frakcji w Parlamencie Europejskim

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL