Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Komu biznes ma zaufać

Anna Cieœlak-Wróblewska
Fotorzepa, Ryszard Waniek
Sukces ma wielu ojców – więc zapewne i tym razem to rzšd PiS przypisze sobie główne zasługi za dosyć dynamicznie rozwijajšcš się gospodarkę.

Co ciekawe, o ile chwalenie się (jako swoim osišgnięciem) rekordowo niskim bezrobociem nie ma za bardzo uzasadnienia, o tyle do rozpędzajšcej się konsumpcji, która jest obecnie głównym motorem wzrostu PKB, rzeczywiœcie rzšd dołożył swojš cegiełkę.

I to nie małš, chodzi oczywiœcie o program 500+. W pierwszym półroczu tego roku z kasy państwa do portfeli gospodarstw domowych przetransferowano prawie 12 mld zł. Zupełnie inaczej przedstawia się kwestia drugiego silnika gospodarki – inwestycji. Te wbrew oczekiwaniom wcišż tkwiš w dołku. W zeszłym roku (gdy sytuacja była jeszcze gorsza) rzšd za inwestycyjnš zapaœć oskarżał praktycznie wszystkich – od samorzšdowców po prywatnych przedsiębiorców, którzy mieli wykazywać się bezczynnoœciš na złoœć PiS-owi.

Kto tym razem oberwie, nie wiadomo, warto jednak zauważyć, że jeœli kogokolwiek można by ganić, to... spółki publiczne, zarzšdzane bardziej lub mniej bezpoœrednio przez polityków opcji rzšdzšcej. Okazuje się bowiem, że to głównie one opowiadajš za realny spadek inwestycji całego sektora przedsiębiorstw.

Oczywiœcie trudno apelować, by rzšd zaczšł ręcznie sterować wydatkami spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa (bo było to gorsze niż spadek inwestycji wynikajšcy z warunków rynkowych). Niemniej jednak przed wicepremierem Mateuszem Morawieckim wcišż stoi wielkie pytanie: jak pobudzić inwestycje przedsiębiorstw? Pomóc miało i odbiurokratyzowanie gospodarki, i konstytucja biznesu, które ma zagwarantować równoœć prawnš na linii przedsiębiorca–administracja publiczna. Czy te instrumenty jeszcze nie zdšżyły zadziałać czy może też działania innych członków rzšdu jakoœ nie budzš zaufania co do stabilnoœci otoczenia gospodarczego w naszym kraju?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL