Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Tomasz Pietryga o apelu Iustitii do sędziów

Fotolia.com
Gdyby ustawę sędziowskš napisał i przyjšł w swoim biurze Jarosław Kaczyński, sędziowie mieliby wręcz obowišzek jš podważać. Przyjšł jš jednak demokratycznie wybrany parlament, a to już sędziów takiego prawa pozbawia.

Mimo to we wtorek największe sędziowskie stowarzyszenie Iustitia wezwało do biernego oporu wobec skutków zmienionej ustawy sędziowskiej. Daje ona Zbigniewowi Ziobrze nadzwyczajne uprawnienia: może on w cišgu pół roku odwołać każdego prezesa i wiceprezesa sšdu w Polsce, i to bez uzasadnienia, a póŸniej powołać nowego.

Ustawa „pozbawiła nas, sędziów, wpływu na to, kto będzie kierował pracš sšdów i wydziałów" – uważa Iustitia. I apeluje, aby sędziowie „nie przyjmowali stanowisk po wyrzuconych w tym trybie prezesach. (...) za każdš takš decyzjš stoi pozbawienie naszych kolegów i koleżanek funkcji w sposób uršgajšcy wszelkim zasadom prawnym i międzyludzkim". To już drugi taki apel. Pod koniec lipca podobny wystosowało Forum Sędziowskiej Współpracy, które wręcz zasugerowało, że przypadki sędziowskiej kolaboracji z władzš będš odnotowywane.

Tyle że uchwalonego demokratycznie z zachowaniem wszelkich obowišzujšcych procedur prawa nie powinien kwestionować żaden obywatel, a tym bardziej strażnicy praw – sędziowie. Nie mogš się oni zachowywać jak antyszczepionkowe lobby negujšce obowišzek szczepienia dzieci tylko dlatego, że jest przekonane o wyższoœci swoich racji. Bo to odbiera im najcenniejsze, co majš: wiarygodnoœć w oczach przynajmniej częœci społeczeństwa. Na pewno nie warto ryzykować jej utraty.

Sprawa ma jeszcze inny wymiar. Przez wiele lat sędziowie złe prawo kierowali do Trybunału Konstytucyjnego, który jest właœciwy w takich sprawach. Protestujšcy dziœ sędziowscy aktywiœci przynajmniej w częœci nie akceptujš jednak obecnego składu TK. Już wczeœniej mówili nawet o negowaniu jego orzeczeń, jeżeli wydadzš je tzw. sędziowie dublerzy. I to pokazuje tragizm ich sytuacji. Bo okazuje się, że bronišc systemu, mogš być coraz bardziej poza nim. Š?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL