Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Podatkowe mydlenie oczu

Fotorzepa, Robert Gardziński
„Jeżeli demokraci proponujš podatek proporcjonalny, to robotnicy żšdajš progresywnego; jeżeli demokraci sami proponujš umiarkowanie progresywny podatek, robotnicy powinni domagać się takiego podatku, którego skala wzrasta tak szybko, że wielki kapitał musi przy tym zginšć..." – pisał Karol Marks.

Przypomina mi się to za każdym razem, gdy czytam analityków majšcych ekonomiczne wykształcenie i socjalistyczne inklinacje, którzy piszš, że w Polsce podatki sš niskie lub przynajmniej że nie sš wysokie, na dowód czego wycišgajš arkusze kalkulacyjne z jakimiœ tabelami lub wykresami.

Jeżeli statystyczny podatnik, osišgajšcy w jakimœ kraju statystyczne wynagrodzenie, mógłby nabyć przed opodatkowaniem towary i usługi o wartoœci 1200 euro, a po opodatkowaniu podatkami bezpoœrednimi i poœrednimi może nabyć towary i usługi o wartoœci 595 euro netto (bez VAT), to znaczy, że podatki w tym kraju sš niskie czy jednak wysokie?

Wszystko zależy od tego, co porównujemy i do czego. Nie możemy porównywać stopy podatkowej w krajach biedniejszych do stopy podatkowej w krajach bogatszych w tym samym momencie i to bez porównania wysokoœci progów podatkowych. Trzeba raczej zaczšć od porównania stóp i progów podatkowych w krajach obecnie biedniejszych do tych, jakie były w krajach, które dziœ sš bogatsze, ale w czasach, zanim się one wzbogaciły. Kraje skandynawskie sš bogate nie dlatego, że majš wysokie podatki, tylko dlatego, że kiedyœ miały niskie podatki. A za wysokie podatki płacš niskš mobilnoœciš dochodowš – od stu lat na czele listy najbogatszych figurujš te same nazwiska. Najbogatsi płacš tam więcej, by w spokoju pozostawać najbogatszymi. Zobaczymy, dokšd to zaprowadzi Szwecję, która stała się bogata dzięki temu, że od 200 lat nie uczestniczyła w wojnach, a w tym czasie pozwalała jednym obywatelom wykorzystywać pracę innych swoich obywateli do eksploatacji zasobów naturalnych – głównie w kopalniach rudy – w sposób, który dziœ uznalibyœmy za nieludzki. Gdyby tego wówczas nie robiła, czy byłaby tak bogata, jak jest dzisiaj? I czy jej najbogatsi obywatele mogliby dziœ płacić tak wysokie podatki?

Autor jest adwokatem, profesorem Uczelni Łazarskiego i szefem rady WEI

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL