Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Kłopot z pršdem „na zamówienie"

dr hab., prof. UG Leszek Pawłowicz Dyrektor Europejskiego Kongresu Finansowego
Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski
Dzień 10 sierpnia 2015 przejdzie do historii polskiej energetyki. W dniu tym bowiem Polskie Sieci Elektroenergetyczne po raz pierwszy od ponad 20 lat wprowadziły administracyjne ograniczenia poziomu zużycia energii elektrycznej, tzw. stopnie zasilania.

Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby powodem tej decyzji były panujšce w sierpniu upały i w zwišzku z tym nieoczekiwanie niski stan wód oraz ich wysoka temperatura uniemożliwiajšca chłodzenie bloków energetycznych. Trudno jednak nie przewidzieć, że w lecie może być goršco.

Paradoks sytuacyjny obecnego stanu rzeczy nie wynika jednak z braku dyspozycyjnych mocy lecz głównie z systemowej irracjonalnoœci spowodowanej brakiem zarzšdzania popytem na energię w tzw. godzinach szczytu. Polega to na dobrowolnej redukcji pobieranej z sieci energii (z reguły w godzinach szczytu) przez klientów w zamian za stosowne wynagrodzenie. Klienci ci decydujš się na przesunięcie swojego popytu na energię poza godziny szczytu.

W połowie 2014 roku Europejski Kongres Finansowy rekomendował wdrożenie programu zarzšdzania popytem na energię elektrycznš jako prorynkowego rozwišzania problemu możliwych niedoborów mocy. Co więcej okreœlono warunki skutecznego wdrożenia zarzšdzania popytem na energię (DemandSideResponse – DSR), a także zorganizowana została w PAP debata na ten temat z udziałem osób odpowiedzialnych za stabilnoœć krajowego systemu energetycznego.

Dyskusje na ten temat trwajš w Polsce od kilku lat i trudno wytłumaczyć dlaczego ten relatywnie prosty projekt nie został wdrożony. Potencjał oszczędnoœci energii w godzinach szczytu, który można w ten sposób osišgnšć szacowany jest na 2 tys. negawatów (NW), a więc więcej niż np. majš produkować nowe bloki elektrowni Opole. Zamiast budować kolejnš elektrownie na pokrycie zapotrzebowania w szczycie, a takie zapewne będš konkluzje z zaistniałej sytuacji, warto rozważyć alternatywne, tańsze metody zabezpieczenia energetycznego, takie jak zarzšdzanie popytem. W tym przypadku irracjonalnoœci systemowej na poziomie makroekonomicznych towarzyszy racjonalnoœć na poziomie mikro. Po co bowiem płacić klientom za gotowoœć redukcji zapotrzebowania na energię, czyli płacić za tzw. negawaty, skoro w majestacie prawa można im pršd odłšczyć nieodpłatnie, a to a to nie generuje kosztów u odłšczajšcego. Konsekwencje odłšczeń nie dotyczš bowiem Polskich Sieci Elektroenergetycznych lecz korporacyjnych odbiorców pršdu, w odróżnieniu od hipotetycznej sytuacji gdyby w ramach zarzšdzania popytem redukcje zapotrzebowania były opłacane. Mamy „kłopot na zamówienie" jak okreœla to niekwestionowany autorytet z dziedziny systemów energetycznych prof. Jan Popczyk. Dodałbym, że towarzyszš mu inne, drobniejsze irracjonalnoœci.Np. PSE apelujš o ograniczenie zużycia energii w godzinach 11 – 15 podczas gdy oferowany przez wszystkich sprzedawców pršdu w Polsce system dwutaryfowy (tzw. G-12) stymuluje, poprzez obniżonš cenę, wzrost zużycia energii w godzinach 13 – 15.

Zaistniała sytuacja powinna mobilizować odpowiedzialne z stabilnoœć polskiego systemu energetycznego instytucje, w szczególnoœci PSE i URE do stworzenia warunków dla profesjonalnego zarzšdzania popytem na energię elektrycznš. Należy rzetelnie odpowiedzieć na pytanie kto płaci za brak zarzšdzania popytem na energię elektrycznš w Polsce?

dr hab., prof. UG Leszek Pawłowicz

Dyrektor Europejskiego Kongresu Finansowego

ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL