Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Tak naprawdę nie chodzi o reparacje

Fotorzepa/erzy Dudek
Sierpień to czas urlopów. Na wakacjach, przy grzejšcym słoneczku, w głowie człowieka rodzš się œwietne pomysły. Wœród recept na doprowadzenie Polski do bogactwa pojawiła się więc nowa – zażšdajmy do Niemców reparacji za zniszczenia wojenne.

Zacznijmy od oszacowania kwoty, o jakš moglibyœmy wnioskować. Według posłów PiS może chodzić – na podstawie ocen bliżej nieznanych „ekspertów" – o kwoty od setek miliardów do 10 bilionów dolarów. Zwłaszcza ta ostatnia liczba jest ciekawa, bowiem wartoœć dzisiejszego majštku narodowego Polski szacuje się na 3–5 bilionów dolarów (różnice biorš się z braku prostej metody pomiaru – na podstawie danych GUS należałoby raczej przyjšć dolnš liczbę).

Przedwojenna Polska była krajem bardzo biednym, o wielokrotnie niższym majštku od Polski obecnej. Bazujšc na szacunkach historyków, można uznać, że w roku 1939 cały nasz majštek narodowy wynosił 350–550 miliardów dolarów, liczšc według obecnej siły nabywczej amerykańskiej waluty.

Według powołanej po wojnie komisji zniszczone zostało 39 proc. tego majštku (dane trudne dziœ do zweryfikowania, ale jedyne, jakie mamy). Skoro tak, to łšczne straty majštkowe Polski wyniosły w czasie wojny 130–220 miliardów dolarów – i o takš sumę reparacji teoretycznie moglibyœmy wystšpić.

Zakładajšc, że występujemy z roszczeniami tylko o utracony majštek, a nie o odszkodowania za œmierć 6 milionów polskich obywateli. Ale tak właœnie zrozumiałem wypowiedzi polityków.

Oczywiœcie, zawsze znajdzie się metoda wygenerowania liczb wyższych – albo ulubione przez wielu „ekspertów" wyliczanie wartoœci na podstawie rynkowych cen złota (od niemal pół wieku nie istnieje już żaden œlad jakiegokolwiek prawnego zwišzku między wartoœciš dolara a cenš złota), albo na podstawie dzisiejszych wycen nieruchomoœci, albo wyliczania hipotetycznych „utraconych korzyœci", albo naliczania odsetek za 70 lat zwłoki.

Nie jestem prawnikiem, nie chcę wypowiadać się na temat szans prawnych wystšpienia dziœ o reparacje. Ale nie o to przecież chodzi. Chodzi albo jedynie o zdobycie popularnoœci wyliczeniem, ile nam się od Niemców należy. Albo o coœ gorszego – przekonanie ludzi, że Polsce wcale niepotrzebne jest członkostwo w Unii, bo możemy zmusić Niemców, żeby te same pienišdze, które dostajemy dziœ z Unii, płacili nam w formie reperacji. Bez wtršcania się w sprawy Puszczy Białowieskiej, sšdownictwa i spalania miału węglowego.

Z Unii dostaliœmy dotšd na czysto ponad 100 miliardów dolarów, liczymy na kolejnš setkę w najbliższych latach. Teoretycznie, zamiast tego moglibyœmy zadowolić się podobnš kwotš wpłacanš przez Berlin, oczywiœcie zakładajšc, że przekonamy Niemców, by dobrowolnie zgodzili się płacić nam reparacje. Kto głupi, niech wierzy.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL