Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Wolność Owsiaka ma swoje granice - analiza Marka Domagalskiego

Krystyna Pawłowicz, Jerzy Owsiak
Fotorzepa, Jerzy Dudek, Marian Zubrzycki
Nie ma dobrej odpowiedzi na pytania, czy prof. Krystyna Pawłowicz powinna pozwać Jerzego Owsiaka za jego słowa „Niech pani spróbuje seksu".

Te słowa z pominięciem szczegółów Owsiak skierował pod adresem Pawłowicz podczas tegorocznego Przystanku Woodstock. To była reakcja na przypomnianš w internecie jej wypowiedŸ, ale z 2014 r. Pawłowicz powiedziała wówczas, że na Woodstocku dochodzi do szczucia na Koœciół i promuje się wartoœci satanistyczne.

Reakcja osoby prywatnej na takie słowa zależy od jej wrażliwoœci – nawet bardzo ostra wypowiedŸ może nie robić na niej wrażenia albo, ze względów pragmatycznych, nie chce się włóczyć z takš sprawš po sšdach i narażać na wydatki, woli więc zrezygnować z pozwu. Rzeczniczka PiS, ale i sama poseł Pawłowicz nie wyklucza jednak pozwu.

– Nie można tego zostawiać bez reakcji – powiedziała „Rzeczpospolitej" Krystyna Pawłowicz.

Jakie ma szanse?

Częœć prawników, np. adwokat Jacek Kondracki, uważa, że nie wchodzi w tym wypadku w rachubę zniewaga i naruszenie dóbr osobistych. Owsiak bowiem nie mówił, że jego oponentka jest np. aseksualna. Wtedy byłaby to zniewaga w sensie prawa cywilnego – naruszenie czci, a może nawet karnego (art. 216 kodeksu karnego).

Moim zdaniem Owsiak sugerował jednak bez ogródek, że może być ona seksualnie niespełniona (a jest przecież kobietš dojrzałš). I może to być uznane za zniewagę, za naruszenie czci. Cała zresztš wypowiedŸ o tym, że napastliwe wypowiedzi Pawłowicz mogš być efektem jej seksualnego niespełnienia, z powołaniem się na rzekomš znajomoœć tej sfery kobiecej, może być obraŸliwa. Bo nawet nie pomyœlimy, że lekarz czy psycholog mógłby tak powiedzieć publicznie.

Druga kwestia to czy Owsiak może się bronić mówišc, że Pawłowicz nieraz wypowiadała się równie ostro. Więc, jak to w życiu bywa, ostro zareagował.

Adwokat Krzysztof Czyżewski wskazuje, że sšdy często powołujš się na to, że pozywajšcy używa podobnego języka jak pozwany, że również narusza dobra osobiste innych, by ograniczyć lub wykluczyć roszczenie pozwu, z takim uzasadnieniem, że to po prostu pyskówka. Owsiak jednak ze swych słów się nie wycofał, co utrudnia mu linię obrony, że wypowiadał się, będšc sprowokowanym. Tym bardziej że chodziło o wypowiedzi sprzed kilku lat.

Nie przesšdzajšc, czy Owsiak naruszył dobra osobiste Pawłowicz czy nie, należy stwierdzić, że z całš pewnoœciš jego wypowiedŸ ociera się o zniewagę, i byłoby dobrze, gdyby jakieœ bezstronne ciało wypowiedziało się w tej kwestii. Ponieważ nie mamy skutecznych sankcji społecznych, œrodowiskowych (kodeksów etyki, sšdów dyscyplinarnych), które piętnowałyby tego rodzaju wybryki słowne, zostaje reakcja na drodze prawnej. Sšdy mogš tu oczywiœcie pomóc, tym bardziej że regulacje prawne w tej sferze zostawiajš dużo swobody, albo lepiej powiedzieć: dużš rolę sšdom. Najpierw jednak muszš mieć szansę i w tym sensie pozew Pawłowicz byłby przydatny. Choć jako dziennikarz jestem za szerokš wolnoœciš publicznej dyskusji, trzeba pamiętać, że każda wolnoœć, także ta, ma granice.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL