Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Trybunał Konstytucyjny z wizytš u ministra koordynatora - komentuje Agata Łukaszewicz

Agata Łukaszewicz
Fotorzepa, Ryszard Waniek
Sędziowie powinni unikać kontaktów z osobami, w których sprawach majš wyrokować – to zasada stara jak œwiat. Szkoda, że nie wszyscy biorš jš do serca.

8 marca 2017 r. prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska oraz sędzia Mariusz Muszyński złożyli ministrowi Mariuszowi Kamińskiemu wizytę kurtuazyjnš w biurze, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tak ustaliło Radio Zet. Mówi się, że nie była to pierwsza wizyta.

Trybunał Konstytucyjny potwierdza, że spotkania z Kamińskim były. Ale „nie częste", bo minister był w Trybunale ok. trzech razy w cišgu siedmiu miesięcy. Wizyty się zaczęły, gdy prezesem TK została Julia Przyłębska. I może w samych takich spotkaniach nie byłoby nic niepokojšcego, gdyby nie fakt, że Trybunał ma wkrótce rozstrzygać nie tylko sprawę dotyczšcš sporu kompetencyjnego pomiędzy prezydentem a Sšdem Najwyższym w sprawie ułaskawienia Kamińskiego, ale i badać pod kštem zgodnoœci z konstytucjš ustawy o uprawnieniach służb specjalnych.

Nikt nie wie, jaki był temat spotkań Kamińskiego w TK. Być może temat ułaskawienia nie był poruszany, podobnie jak problem specustawy. Uczestnicy rozmów milczš. A przecież od dawien wiadomo, że sędzia, każdy sędzia powinien być jak żona Cezara – poza wszelkimi podejrzeniami. Jeœli sš, nasuwajš się wštpliwoœci co do obiektywnoœci sšdu. Kiedy jednak do niestosownego spotkania już dojdzie, można próbować ratować wštpliwoœci co do obiektywnoœci. Sędziowie mogš przecież zechcieć wyłšczyć się ze sprawy. Już sam fakt znajomoœci ze stronš postępowania jest ku temu przesłankš, a co dopiero spotkania czy wizyty, nawet kurtuazyjne. Wówczas byłoby jasno i przejrzyœcie. A przecież w takim sšdzie jak konstytucyjny tak właœnie być powinno.

Na wnioski o wyłšczenie w tej konkretnej sytuacji nie mamy chyba jednak co czekać. Według władz TK spotkania nie naruszały jego niezależnoœci i niezawisłoœci sędziów. A sama niezależnoœć sšdów i niezawisłoœć sędziów polega na autonomii w orzekaniu, a nie na izolacji od współpracy w ramach funkcjonowania państwa. – uważa TK.

Bardziej radykalni prawnicy mówiš nawet o postępowaniu dyscyplinarnym wobec sędziów chodzšcych na spotkania do ministrów. Problem tylko w tym, że chyba nie miałby ich kto wytoczyć.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL