Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Jakub Cegieła: Kaczyński to nie Mussolini

Fotorzepa, Waldemar Kompała
Czy dzisiejsze rzšdy PiS to faszyzm we wczesnej postaci? Przeciwnicy ekipy Jarosława Kaczyńskiego z chęciš przerzucajš most między dwiema epokami, wyszukujšc ich podobieństwa.

„W 1995 roku Umberto Eco wygłosił słynny wykład o ťwiecznym faszyzmieŤ, wskazujšc na 14 jego cech kluczowych. Podkreœlmy, podobnie jak Eco, uważamy, że największym zagrożeniem jest to, że niedemokratyczne reżimy objawiajš się najpierw w doœć niegroŸnej formie" – pisali choćby ostatnio w „Rzeczpospolitej" Władysław Frasyniuk i Radosław Markowski.

Nie podejmuję się przewidzieć przyszłoœci ani zajrzeć do umysłów działaczy dobrej zmiany. Być może się tam komuœ roi złapanie opozycji za twarz i autorytarne rzšdy, ale paralele z faszyzmem sprawiajš na mnie wrażenie mylnej diagnozy.

Włochy u progu faszyzmu sš krajem wyniszczonym po wojnie, sfrustrowanym jej wynikiem („kalekie zwycięstwo"), wstrzšsanym strajkami. To naprawdę nie jest krajobraz współczesnej Polski.

Różnica wieku – Benito Mussolini, sięgajšc po władzę, nie ma jeszcze 40 lat. Lider PiS zbliża się dziœ do siedemdziesištki.

Rodzšcemu się reżimowi faszystowskiemu nie wišżš ršk międzynarodowe zobowišzania, a jego propagandy od pewnego momentu nic nie jest w stanie zrównoważyć. Gdzież to porównywać z Polskš epoki wszechobecnego internetu, mocno osadzonš w UE?

Można by tak cišgnšć długo. Ile okolicznoœci musiałoby się zmienić, by PiS, zakładajšc, iż ma takie cišgoty, zaprowadził tu reżim na wzór tego z faszystowskich Włoch? Zapewne ubranie Kaczyńskiego w strój faszysty daje satysfakcję jego przeciwnikom, ale nie przybliża do dobrego zdiagnozowania zagrożeń zwišzanych z błędami Zjednoczonej Prawicy.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL