Prawo autorskie: komercyjne wykorzystanie zdjęcia wieży Eiffla z nocną iluminacją

Wieża Eiffla
123RF
We Francji komercyjne wykorzystanie zdjęcia wieży Eiffla z nocną iluminacją świetlną bez zgody jest zakazane – przestrzega adwokat.

Prawo do fotografowania i komercyjnego korzystania ze zdjęć publicznych budowli, bez konieczności zgody twórców tych dzieł, jest potocznie nazywane wolnością panoramy czy też prawem krajobrazu. Celem regulacji zapewniających tzw. wolność panoramy jest umożliwienie swobodnego korzystania z krajobrazu, polegającego przede wszystkim na swobodzie jego utrwalania i rozpowszechniania. Przyjmuje się, że niezasadne byłoby uniemożliwienie fotografowania przestrzeni publicznej tylko dlatego, że mogą się tam znajdować przedmioty podlegające ochronie prawnoautorskiej.

Unijna dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 maja 2001 roku w sprawie harmonizacji i niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dziennik Urzędowy L 167, 22/06/2001 P. 0010 -0019, dalej: dyrektywa) przyznaje prawo do fotografowania obiektów architektonicznych w przestrzeni publicznej, a nadto pełną swobodę w wykorzystaniu zrobionych zdjęć zarówno dla ce...

Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL