Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Jerzy Kowalski: jak mały przedsiębiorca ma się bronić na rynku przed silniejszymi

Dawid i Goliat, imperium i prowincja, bokser wagi ciężkiej i muszej, autostrada i leœna dróżka, stuletni dšb i fioletowy skromny bratek. Listę tę można cišgnšć bez końca. W gospodarce, historii, życiu codziennym pełno jest takich dysproporcji i różnic. Sš one oczywiœcie naturalne i normalne. Taka była i jest rzeczywistoœć. Tego nie uda się zmienić. Ale można ułatwić życie tym bratkom i bokserom o niskiej wadze.

Taka jest też geneza ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej, która już będzie obowišzywać za dwa tygodnie (12 lipca). Ma ona wyeliminować niesprawiedliwe praktyki handlowe w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami działajšcymi w branży rolno-spożywczej. To wrażliwa częœć gospodarki, w której rolnicy, drobni hurtownicy, rzeŸnicy, piekarze i inni rzemieœlnicy spotykajš się z potężnymi przetwórniami mięsa, sieciami handlowymi, gigantycznymi przetwórniami mleka, serków i najrozmaitszych owoców. Często te różnice potencjałów ekonomicznych sprzyjajš tworzeniu monopolistycznych praktyk, zmów i karteli, narzucaniu warunków dostaw, wydłużaniu terminów płatnoœci za dostarczone produkty rolne lub spożywcze, drastycznemu zaniżaniu ich cen zbytu, bezzasadnemu rozwišzywaniu umów lub grożeniu zerwaniem kontraktów.

Z drugiej strony przyczyniajš się do upadłoœci małych firm, zastoju inwestycyjnego, zwolnień pracowników, w końcu ograniczaniu produkcji i zakresu usług, tylko po to, by nie ponosić strat finansowych. Jak sprawdzš się nowe regulacje oczywiœcie pokaże najbliższa praktyka, zwłaszcza, że zbliżajš się żniwa, nie tylko zbożowe.

Aby dowiedzieć się jak ten mały przedsiębiorca ma się bronić na rynku przed silniejszymi, warto zapoznać się z tekstem Michała Kołtuniaka „Drobni dostawcy lub kupcy zyskujš nowš ochronę przed rekinami biznesu".

Zapraszam do lektury także innych tekstów w najnowszym numerze „Prawa w Biznesie".

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL