Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Bielecki: Nowe rozdanie szansš dla Polski

Fotorzepa, Waldemar Kompała
Wyborcy w Unii Europejskiej najwyraŸniej przestraszyli się, że podzielš drogę, jakš podšża Wielka Brytania. Rok po referendum, które zadecydowało o brexicie, populiœci sš w odwrocie.

Po niedzielnych wyborach we Francji będš mieli tylko marginalnš reprezentację w Zgromadzeniu Narodowym. W wyborach lokalnych we Włoszech nawet w Genui, rodzinnym mieœcie Beppe Grillo, jego Ruch Pięciu Gwiazd osišgnšł słaby wynik. Wczeœniej sukcesu nie odniosła również Partia Wolnoœci Geerta Wildersa w Holandii, a wybory prezydenckie w Austrii przegrał kandydat skrajnej prawicy Norbert Hofer. W Hiszpanii zaœ nie spełniły się obawy, że do władzy dojdzie radykalnie lewicowa partia Podemos. Za to w Niemczech wielkie szanse na wygranie wrzeœniowych wyborów ma Angela Merkel.

Od zwycięstwa w referendum liderzy kampanii na rzecz brexitu nie potrafili rozwišzać żadnego z problemów, jakie trapiš Zjednoczone Królestwo. Boris Johnson i Michael Gove przerazili się przejęcia odpowiedzialnoœci za kraj, na ich miejsce na czele rzšdu stanęła Theresa May, która nie wie jak wytłumaczyć, po co Brytyjczycy majš wyjœć z Unii. Sygnałów niewydolnoœci państwa jest coraz więcej. To choćby zamachy terrorystyczne, którym policja nie umie zapobiec, czy tragedia Grenfell Tower, gdzie nie zadziałały podstawowe zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Na Zachodzie toczy się debata, czy liderzy PiS sš takimi samymi populistami jak Le Pen, Wilders czy Johnson. Warszawa zdobyła złš sławę po zupełnie niepotrzebnym sporze o Trybunał Konstytucyjny i odmowie udziału w unijnym programie podziału uchodŸców. Cel, jaki stawiał sobie rzšd, można było osišgnšć bez wojny z Brukselš.

Teraz jednak przed polskimi władzami otwiera się znowu szansa, by pokazać, że nasz kraj może być poważnym partnerem w Europie. Jesteœmy przecież œwiadkami nowego rozdania kart, w którym odradza się tandem francusko-niemiecki, Hiszpania wraca do gry, za to sytuacja we Włoszech wywołuje coraz więcej obaw.

W ostatnich tygodniach notowania Polski zaczęły iœć w górę. Nasz kraj pozostaje solidarny z resztš Wspólnoty w negocjacjach rozwodowych z Brytyjczykami. W poniedziałek w szczycie Grupy Wyszehradzkiej wzišł udział – obok przywódców pozostałych krajów Beneluksu – wpływowy premier Holandii Mark Rutte. Mówił o koniecznoœci utrzymania jednoœci całej Unii. Polski rzšd jest też po raz pierwszy gotowy pójœć na kompromis w sprawie zmiany unijnej dyrektywy o pracownikach delegowanych, którzy sš kwestiš bardzo drażliwš dla Francji. Do tego 6 lipca na kilka godzin przyleci do Warszawy Donald Trump, by właœnie w stolicy Polski rozwiać obawy o dalsze losy NATO.

W przeszłoœci rzšd PiS potrafił jednak zaprzepaszczać podobne szanse. Choćby gdy wolał kierować przekaz do swojego twardego elektoratu, a nie do unijnych partnerów. Tym razem powinien uznać, że Europa jest ważniejsza.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL