Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

John Baird: Patriot daje skutecznš obronę

materiały prasowe
To nieprawda, że USA odchodzš od systemu Raytheona. Armia zobowišzała się użytkować Patriota przynajmniej do 2048 roku.

Niedawny artykuł na temat przyszłoœci „Wisły" autorstwa p. gen. rez. Leona Komornickiego, choć dobrze napisany, opiera się na błędnym rozumowaniu i nieœcisłoœciach.

Prawda jest taka, że kupujšc Patriota, Polska otrzyma sprawdzony, zaawansowany system obrony powietrznej na czas i w rozsšdnej cenie.

Nie da się zaprzeczyć, że Patriot ratuje ludzkie życie. System przechwycił ponad 100 taktycznych rakiet balistycznych podczas operacji bojowych od 1 stycznia 2015 r. Wiele z nich było wycelowanych w miasta, w których mieszkajš setki tysięcy niewinnych mężczyzn, kobiet i dzieci.

Wybierajšc Patriota, Polska nie jest odosobniona. Rumunia jest na dobrej drodze, żeby zostać czternastym państwem, które używa systemu Patriot jako fundamentu swojej obrony powietrznej. Niemcy i Holandia modernizujš swoje Patrioty do najnowszej, dostępnej obecnie konfiguracji. I to Patriot jest jednym z dwóch systemów, które Szwecja bierze pod uwagę przy tworzeniu własnej architektury obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.

Spełniamy polskie wymagania

Artykuł stwierdza, że „Raytheon nie ma takiego systemu, który spełniałby polskie wymagania" i że Stany Zjednoczone „odchodzš od systemu Raytheona". To nieprawda. Armia Stanów Zjednoczonych zobowišzała się użytkować Patriota przynajmniej do 2048 r.

Co więcej, zgodnie z polskimi wymaganiami Raytheon może dostarczyć Polsce radar AESA o polu obserwacji 360 stopni, bazujšcy na technologii azotku galu, w cišgu 48 miesięcy od podpisania kontraktu. Warto nadmienić, że zaledwie kilka tygodni temu Raytheon zaprezentował tę technologię grupie polskich dziennikarzy, którzy odwiedzili jeden z naszych amerykańskich zakładów.

Trzeba zaznaczyć, że te ramy czasowe sš zgodne z harmonogramem, który minister obrony narodowej Antoni Macierewicz zawarł w komunikacie z 31 marca na temat nowego zapytania ofertowego (Letter of Request) w sprawie Patriota.

Artykuł generała Komornickiego rozmywa obraz poprzez wymienienie systemów radarowych, które wcišż sš na desce kreœlarskiej. Kreuje również fałszywy wybór między kupieniem Patriota teraz albo czekaniem na IBCS. Argumentuje, że Raytheon próbuje przekonać Polskę do rezygnacji z IBCS i przyszłego systemu radarowego. Oba założenia sš błędne.

Błędne założenia

Rozumowanie jest mylne, ponieważ plany Armii Stanów Zjednoczonych dotyczšce nowego radaru bardzo różniš się od polskich. Podczas gdy Polska potrzebuje niemal natychmiast radaru o polu widzenia 360 stopni, U.S. Army dopiero rozpoczęła procedurę pozyskiwania radaru, który ma wejœć do służby dopiero za wiele lat.

A rzekomy wybór pomiędzy obecnym Patriotem a IBCS jest fałszywy z tego względu, że Raytheon chce pomóc Polsce pozyskać zarówno Patriota, jak i IBCS. Niedawno opublikowany artykuł w „Defense News", wiodšcym amerykańskim magazynie wojskowym, podaje, że IBCS nie uzyska gotowoœci operacyjnej przynajmniej do 2022 r.

Nie zmienia to jednak faktu, że Raytheon jest gotów dostarczyć pierwszš w pełni operacyjnš polskš baterię Patriota w cišgu 24 miesięcy. Bateria będzie wyposażona w system dowodzenia i kierowania opracowany we współpracy z polskim przemysłem, który będzie można łatwo zastšpić systemem IBCS, kiedy ten będzie gotowy. Warto zauważyć, że IBCS zaprojektowano z myœlš o œrodowisku z wieloma różnymi czujnikami i wyrzutniami; kiedy do służby wejdzie pierwsza bateria, Polska będzie dysponowała jedynie Patriotem, więc bateria ta będzie miała takie same możliwoœci bez IBCS, jakie miałaby z nim.

Nowe miejsca pracy w Polsce

I wreszcie artykuł porusza kwestię korzyœci, jakie bazujšcy na Patriocie system Wisła przyniesie polskiemu przemysłowi. OdpowiedŸ jest jasna. Raytheon zobowišzał się do dostarczenia Polsce w pełni operacyjnej baterii Patriota w cišgu zaledwie dwóch lat od przyznania kontraktu.

Bateria ta nie tylko zapewni Polsce zdolnoœci obronne, ale również stworzy miejsca pracy, ponieważ Polska będzie miała udział w jej produkcji.

Jednoczeœnie Raytheon będzie œciœle współpracował z polskim przemysłem, aby opracować polskiego Patriota, który spełni 100 procent wymagań systemu Wisła. System ten będzie wyposażony w 360-stopniowy radar AESA wykonany w technologii GaN, system dowodzenia i kierowania, spełniajšcy przyszłe polskie potrzeby, a także niskokosztowy pocisk przechwytujšcy SkyCeptor.

Znaczna częœć polskiego Patriota zostanie zaprojektowana i zbudowana w Polsce. Raytheon podpisał już ponad 30 listów intencyjnych z polskim przemysłem i przyznał siedem kontraktów polskim firmom, ale to dopiero poczštek.

Pięćdziesišt procent wartoœci systemu w ramach programu Wisła wróci do Polski w postaci udziału w pracach, do czego Raytheon zobowišzał się w lipcu 2016 r, kiedy minister Antoni Macierewicz informował o podpisaniu nowego listu intencyjnego z PGZ.

Korzyœci gospodarcze dla polskiego przemysłu wykraczajš daleko poza program „Wisła". Na œwiecie jest ponad 220 jednostek ogniowych Patriota eksploatowanych przez 13 krajów, a liczba państw użytkujšcych Patriota stale roœnie. Oznacza to, że Polska będzie mogła eksportować i sprzedawać technologie Patriota na całym œwiecie.

Polski przemysł już teraz czerpie korzyœci z Patriota. TELDAT zbudował i dostarczył zmilitaryzowane routery komputerowe użytkownikowi Patriota na Bliskim Wschodzie, a PIT-RADWAR dostarczy już wkrótce nowe anteny IFF, które pomogš użytkownikowi Patriota odróżniać samoloty przyjazne od wrogich.

Œcieżka Patriota wiedzie prosto w przyszłoœć. A kiedy Polska przystšpi do wspólnoty państw – użytkowników Patriota, przyszłoœć ta stanie się jaœniejsza zarówno dla polskiego bezpieczeństwa, jak i polskiej gospodarki.

John Baird, wiceprezes ds. zintegrowanych systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej na Polskę w spółce Raytheon Integrated Defense Systems

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL