Prenumerata 2018 już w sprzedaży - SPRAWDŹ!

Opinie

Sylwester Śmigiel: Dobre czasy dla gazu płynnego

materiały prasowe
Jest niemal pewne, że liczba samochodów zasilanych LPG przekroczy w Polsce w tym roku 3 mln sztuk. Nasz kraj jest na piątym miejscu na świecie pod względem zużycia autogazu.

Rynek energii w Polsce bywa mocno rozchwiany, tym bardziej cieszą dobre wiadomości płynące z jednego jego segmentów. Otóż w 2016 r. o blisko 5 proc., do 2 mln 355 tys. ton, wzrosła w naszym kraju konsumpcja LPG – wynika z najnowszego raportu Polskiej Organizacji Gazu Płynnego.

Ekologiczne paliwo

To dobra wiadomość nie tylko dla producentów i dystrybutorów tego paliwa, ale także dla społeczeństwa i środowiska naturalnego. Podczas spalania gazu płynnego (LPG) powstaje o 20 proc. mniej związków węgla niż w przypadku spalania benzyny. Ponadto LPG nie emituje związków siarki i ołowiu, a emisja azotu jest niższa niż w przypadku innych paliw kopalnych.

Zapewne sam aspekt ekologiczny nie przekona konsumentów do wykorzystania gazu płynnego i głównym kryterium wyboru będzie cena, a ta w 2016 r. pozostawała na relatywnie niskim poziomie. Średnie ceny ceny hurtowe propanu i butanu (składniki mieszanki LPG) były bowiem w ubiegłym roku 14 proc. niższe niż rok wcześniej. Wpływ na to miały przede wszystkim niższe notowania ropy naftowej.

Jeśli nie pojawią się nieprzewidziane wydarzenia, trend ten zostanie utrzymany w tym roku i niemal pewne jest, że liczba samochodów zasilanych autogazem przekroczy w naszym kraju 3 mln sztuk (już teraz jest ich 2 mln 977 tys.).

Wystarczyła niższa akcyza

Co ciekawe, nawet Ministerstwo Energii przyznaje, że w Polsce nigdy nie powstał państwowy program wsparcia wykorzystania gazu płynnego, a jedynym czynnikiem pozytywnie wpływającym na ten rynek jest niższa stawka akcyzy na LPG. Widać więc wyraźnie, że wystarczyło stworzyć odpowiednie warunki rozwoju dla branży, a ta sama poradziła sobie ze zbudowaniem swojej pozycji. Obecnie Polska jest na piątym miejscu na świecie pod względem zużycia autogazu.

Swoistym hołdem dla polskiej przedsiębiorczości są opinie wyrażane także przez ministerialnych urzędników, że „o popularności tego paliwa zdecydowali konsumenci, a rozwój infrastruktury następował samoczynnie, bez tworzenia specjalnych programów wsparcia, najpierw tworzyły się małe, niezależne stacje gazu płynnego, a dopiero potem koncernowe stacje paliw zaczęły go oferować użytkownikom".

Chociaż autogaz stanowi trzy czwarte sprzedawanego w Polsce LPG, wzrost sprzedaży tego paliwa widać także w segmencie zbiorników przydomowych. Rosnąca zamożność społeczeństwa powoduje, że klienci coraz częściej decydują się za zakup zbiornika na własność, licząc na możliwość zakupu gazu po niższych cenach.

Patrząc na wzrost świadomości społeczeństwa, jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, i biorąc pod uwagę ekologiczne właściwości LPG, można stwierdzić, że szanse na rozwój tego segmentu rynku są bardzo duże.

Sylwester Śmigiel jest prezesem Gaspolu i członkiem prezydium Polskiej Organizacji Gazu Płynnego.

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL