Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Sylwester Śmigiel: Dobre czasy dla gazu płynnego

materiały prasowe
Jest niemal pewne, że liczba samochodów zasilanych LPG przekroczy w Polsce w tym roku 3 mln sztuk. Nasz kraj jest na pištym miejscu na œwiecie pod względem zużycia autogazu.

Rynek energii w Polsce bywa mocno rozchwiany, tym bardziej cieszš dobre wiadomoœci płynšce z jednego jego segmentów. Otóż w 2016 r. o blisko 5 proc., do 2 mln 355 tys. ton, wzrosła w naszym kraju konsumpcja LPG – wynika z najnowszego raportu Polskiej Organizacji Gazu Płynnego.

Ekologiczne paliwo

To dobra wiadomoœć nie tylko dla producentów i dystrybutorów tego paliwa, ale także dla społeczeństwa i œrodowiska naturalnego. Podczas spalania gazu płynnego (LPG) powstaje o 20 proc. mniej zwišzków węgla niż w przypadku spalania benzyny. Ponadto LPG nie emituje zwišzków siarki i ołowiu, a emisja azotu jest niższa niż w przypadku innych paliw kopalnych.

Zapewne sam aspekt ekologiczny nie przekona konsumentów do wykorzystania gazu płynnego i głównym kryterium wyboru będzie cena, a ta w 2016 r. pozostawała na relatywnie niskim poziomie. Œrednie ceny ceny hurtowe propanu i butanu (składniki mieszanki LPG) były bowiem w ubiegłym roku 14 proc. niższe niż rok wczeœniej. Wpływ na to miały przede wszystkim niższe notowania ropy naftowej.

Jeœli nie pojawiš się nieprzewidziane wydarzenia, trend ten zostanie utrzymany w tym roku i niemal pewne jest, że liczba samochodów zasilanych autogazem przekroczy w naszym kraju 3 mln sztuk (już teraz jest ich 2 mln 977 tys.).

Wystarczyła niższa akcyza

Co ciekawe, nawet Ministerstwo Energii przyznaje, że w Polsce nigdy nie powstał państwowy program wsparcia wykorzystania gazu płynnego, a jedynym czynnikiem pozytywnie wpływajšcym na ten rynek jest niższa stawka akcyzy na LPG. Widać więc wyraŸnie, że wystarczyło stworzyć odpowiednie warunki rozwoju dla branży, a ta sama poradziła sobie ze zbudowaniem swojej pozycji. Obecnie Polska jest na pištym miejscu na œwiecie pod względem zużycia autogazu.

Swoistym hołdem dla polskiej przedsiębiorczoœci sš opinie wyrażane także przez ministerialnych urzędników, że „o popularnoœci tego paliwa zdecydowali konsumenci, a rozwój infrastruktury następował samoczynnie, bez tworzenia specjalnych programów wsparcia, najpierw tworzyły się małe, niezależne stacje gazu płynnego, a dopiero potem koncernowe stacje paliw zaczęły go oferować użytkownikom".

Chociaż autogaz stanowi trzy czwarte sprzedawanego w Polsce LPG, wzrost sprzedaży tego paliwa widać także w segmencie zbiorników przydomowych. Rosnšca zamożnoœć społeczeństwa powoduje, że klienci coraz częœciej decydujš się za zakup zbiornika na własnoœć, liczšc na możliwoœć zakupu gazu po niższych cenach.

Patrzšc na wzrost œwiadomoœci społeczeństwa, jeœli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, i bioršc pod uwagę ekologiczne właœciwoœci LPG, można stwierdzić, że szanse na rozwój tego segmentu rynku sš bardzo duże.

Sylwester Œmigiel jest prezesem Gaspolu i członkiem prezydium Polskiej Organizacji Gazu Płynnego.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL