Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Ranking kancelarii prawnych 2016: multiprawnicy

Ewa Usowicz, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”
materiały prasowe
Od paru lat obserwuję, jak prawnicy pracujšcy w kancelariach „przepoczwarzajš się" w... multiprawników. Nie wystarczy dziœ bowiem znać się tylko na prawie.

SprawdŸ wyniki Rankingu Kancelarii Prawniczych 2016

Oto prawnik Pro Bono 2016

Zobacz galerię Rankingu Kancelarii Prawniczych 2016

Trzeba się znać także, a może nawet przede wszystkim – na biznesie. Czyli również na finansach, technologiach, zarzšdzaniu, sprzedawaniu... Przewidywać rozmaite ryzyka na przyszłoœć – nie tylko prawne, ale i gospodarcze czy polityczne. Długo by wymieniać. Jedno jest pewne – prawnicy nie odpowiadajš już wyłšcznie za bezpieczeństwo prawne, ale także za opłacalnoœć danego przedsięwzięcia.

Gdzie majš najwięcej pracy? Na pewno nadal sporo się dzieje w nieruchomoœciach – w tym roku po raz pierwszy wyłoniliœmy tu wiodšce transakcje rynkowe. Kancelarie wcišż prowadzš masę sporów sšdowych oraz arbitrażowych. W cenie jest obsługa spraw zwišzanych z e-commerce, technologiami i rynkiem medycznym. Wcišż dobrze się majš zamówienia publiczne. A klienci kancelarii coraz skuteczniej chroniš swojš własnoœć intelektualnš – nie tylko prawa autorskie, lecz także patenty oraz znaki towarowe.

W biznesie nie zawsze jest różowo, więc coraz więcej spraw to te karne gospodarcze czy karne skarbowe. Dlatego w tegorocznej edycji rankingu postanowiliœmy wyróżnić kancelarie zajmujšce się prawem karnym dla biznesu.

Jednak to, co cieszy najbardziej, to coraz większa aktywnoœć polskich prawników za granicš. Widać to wyraŸnie w rynkowej częœci naszego zestawienia, gdzie po raz pierwszy pojawiły się transakcje transgraniczne. Spółka z Grajewa przejmujšca swojš spółkę matkę z Niemiec? Dla naszych prawników to bułka z masłem!

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL