Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Enigma, czyli za bezpieczeństwo wasze i nasze

Andrzej Malinowski
materiały prasowe
Jeœli uważasz, że można być absolutnie pewnym bezpieczeństwa jakiegoœ rozwišzania, powiedz to ludziom z NASA". Amerykańska agencja kosmiczna (NASA) zdołała wysłać człowieka na Księżyc, co jest osišgnięciem do dziœ niepowtórzonym. Ale choć wydała górę pieniędzy na zapewnienie bezpieczeństwa, nie ustrzegła się potężnych katastrof.

Przytoczone na wstępie powiedzenie znakomicie ilustruje problemy zwišzane z cyfrowymi technologiami, z jakimi styka się dziœ biznes. Fundamentalne na dziœ pytanie to: czy pomimo zachowania zasad cyberbezpieczeństwa nasze informacje handlowe, korespondencja z kontrahentami, dane o firmie sš chronione przed dostaniem się w obce ręce? Zapewne większoœć uważa, że tak. Moim zdaniem to błędne przekonanie.

Dowód to ponad 8,7 tys. dokumentów opublikowanych niedawno na portalu WikiLeaks, które hakerzy wykradli z serwerów amerykańskiej CIA. Wœród nich sš – co za ironia losu – m.in. instrukcje dla agentów, jak omijać podstawowe elementy bezpieczeństwa przeglšdarek internetowych czy programów antywirusowych.

Porażka, którš poniosła najpilniej strzeżona instytucja, to sygnał dla œwiata, że wchodzimy w nowy etap wojny informacyjnej. To cyberwojna. Podobne ataki, choć nie tak spektakularne, dotknęły też Polskę. Wystarczy przypomnieć włamania na strony polskiego MSZ czy KNF.

Jeœli cyberprzestępcy będš chcieli włamać się do jakiegoœ systemu IT, to prędzej czy póŸniej może im się udać. Potencjalne ofiary to banki, sieci energetyczne czy telekomunikacyjne, spółki i koncerny. Słowem – cały œwiat biznesu, nauki i polityki, który przeniósł się już niemal w całoœci do sieci.

To, że firma ma program antywirusowy i opiekę informatyków, tak naprawdę nie znaczy zbyt wiele. Takie zabezpieczenia można złamać, œwiadczy o tym właœnie włamanie do CIA. Jak więc się jeszcze bronić? Tu trop podpowiada historia.

W latach 20. minionego stulecia wywiady państw przyszłej koalicji antyhitlerowskiej przechwytywały niemieckie depesze wojskowe. Ale co z tego, skoro były one kompletnie niezrozumiałe, bo zaszyfrowane przez słynnš Enigmę. Tak by pewnie zostało jeszcze na długo, gdyby nie praca genialnych polskich kryptologów, którzy przełamali kody niemieckiej armii.

Dziœ zdobycie chronionych danych nie stanowi problemu dla cyberprzestępcy. Dlatego należy sprawić, żeby dane te okazały się dla złodzieja nieprzydatne, czyli skutecznie zaszyfrowane. A pomóc w tym mogš z pewnoœciš polscy kryptolodzy!

W raporcie „Technologie mobilne w nowoczesnej Polsce – odpowiedzialny rozwój i równe szanse" z paŸdziernika 2016 r., przygotowanym przez PriceWaterhouseCoopers (PwC), czytamy o czterech polskich firmach, które zapewniajš cyberbezpieczeństwo polskiego biznesu. Z rozwišzań jednej z nich, wykorzystujšcych szyfrowanie danych – Cryptomind, korzysta już Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.

Dzięki Enigmie cały œwiat usłyszał o polskiej kryptografii, choć i tak wcišż musimy przypominać, że złamanie szyfrów było naszš zasługš. Teraz historia daje nam drugš szansę. Dla odmiany, w zakresie tworzenia szyfrów. Warto więc jš wykorzystać. Za bezpieczeństwo nasze i wasze.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL