Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Prokurator, co prawdzie się nie kłania

123RF
Dziœ znów o złej legislacji. W tej sprawie władza stale wykręca nam wszystkim coraz to nowe numery.

Najnowszy przypadek to dzieło prokuratora generalnego. Popis manipulacji i arogancji. Wiemy już, że politycy używajš kłamstwa jako narzędzia. Ale w dialogu społecznym to niedopuszczalne! Albo jesteœmy partnerami społecznymi, albo... sami to zresztš oceńcie.

Rzecz dotyczy odesłanej do Trybunału Konstytucyjnego przez prezydenta RP nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Znosi ona m.in. limit 30-krotnoœci przy płaceniu składek ZUS. Prezydent słusznie zauważył, że projekt ustawy został przygotowany bez konsultacji społecznych. Konkretnie – rzšd przesłał projekt nowelizacji do organizacji pracodawców oraz zwišzków zawodowych w celu konsultacji społecznych, a tego samego dnia przyjšł go Komitet Stały Rady Ministrów! A przecież zgodnie z prawem strona społeczna ma 30 dni na zgłoszenie ewentualnych uwag. Bezpoœrednio lub poprzez Radę Dialogu Społecznego! Zasady dialogu zostały więc – nie po raz pierwszy zresztš – podeptane.

Teraz dołożył się do tego prokurator generalny. Musiał on bowiem zaopiniować prezydencki wniosek. I tu mamy „szczyt szczytów". W stanowisku (podpisanym „z up." przez zastępcę) prokurator generalny stwierdził, że... projekt był konsultowany. Bo przecież już w trakcie prac w Sejmie na posiedzeniu komisji byli i zabierali głos przedstawiciele zwišzków. A skoro tak, to przecież konsultacje były. I generalnie proszę się od rzšdu „oddialogować".

To jeszcze nie koniec. Sejm uchwalił ustawę w ekspresowym tempie już 24 listopada. Czyli zanim minšł termin na przekazanie uwag strony społecznej! To oczywisty dowód, że rzšd w przypadku tej ustawy miał gdzieœ konsultacje społeczne. Jednak prokurator generalny w swoim stanowisku kręci jak może, żeby czarne było białe. I dopuszcza się manipulacji. Pisze, że „termin na skorzystanie z prawa do opiniowania projektu ustawy, wskazany w piœmie, przy którym przesłano projekt reprezentatywnym zwišzkom (...), wynosił bowiem 21 dni".

Owszem, do projektu dołšczona była proœba, żeby opinie przygotować w 21 dni. Ale to była proœba, która prawem nie jest. Nie miała ona zresztš żadnego sensu, skoro rzšd przyjšł ustawę od razu i bez konsultacji.

Dawno nie czytałem tak pełnego arogancji dokumentu. Złapany za rękę mówi: „to nie moja ręka"! Najsmutniejsze w tym jest to, że inne ministerstwa tego samego rzšdu próbujš wdrażać reguły dobrej legislacji. Opracowywane sš w tym celu odpowiednie zasady i wewnętrzne reguły. Prokurator generalny ma to jednak gdzieœ!

Czy można być w cišży, ale tylko troszkę? No, nie można. Albo jest się w cišży, albo nie. Dokładnie tak samo powinno być z prawdomównoœciš. Ktoœ mówi prawdę albo nie. Nie tylko przedstawiciele strony społecznej, ale i suweren, oczekujš od ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego kierowania się wyłšcznie prawdš. A nie manipulacji lub arogancji. I to używanych z pozycji siły.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL