Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Wybory samorzadowe: zamiast krytykować, lepiej obserwować - komentuje Mateusz Rzemek

Mateusz Rzemek
Fotorzepa/Andrzej Bogacz
Trudno mi uwierzyć w czarne scenariusze dotyczšce zbliżajšcych się wyborów samorzšdowych i to, że zostanš w ten czy inny sposób sfałszowane. Tak jak nie zgadzam się z takš ocenš wyborów samorzšdowych z 2014 r., w których wygrał PSL. Twierdzenie, że ksišżeczka z listami do głosowania została specjalnie skonstruowana tak, żeby zmylić Polaków przy urnie i dać wygranš PSL, to gruba przesada. Ludowcy dostali przecież pierwsze miejsce na liœcie komitetów wyborczych w losowaniu, które mogła wygrać każda inna partia.

Podobnie przesadzone sš obawy o najbliższe wybory. Co innego, gdyby rzšd i Sejm zdecydowały się na zmianę zasad liczenia głosów i likwidację okręgów jednomandatowych. Do tego nie doszło. Coœ się jednak zmieniło w kodeksie wyborczym. Pojawił się na przykład obowišzek zapewnienia transmisji online z lokalu wyborczego. Jeœli to będzie niemożliwe, zapis wideo pojawi się następnego dnia po wyborach na stronie PKW. Wszystko po to, by zapewnić transparentnoœć.

Mało? Jest tego więcej. W lokalach pojawi się korpus urzędników wyborczych, czyli przedstawicieli administracji publicznej i samorzšdowej z wyższym wykształceniem, którzy majš zapewnić sprawne działanie komisji. Ich pracę poza okiem kamery będš mogli obserwować także mężowie zaufania. Będš oni towarzyszyć urnom wyborczym w drodze do odrębnej komisji zliczajšcej głosy.

Jedyny problem stanowi niewielkie zainteresowanie urzędników wstępowaniem do korpusu. Swoich obowišzków nie będš mogli bowiem wykonywać w gminie, w której pracujš i mieszkajš. Inaczej mogłoby dochodzić do sytuacji, gdy wybór burmistrza nadzorowałby pracownik zatrudniony na co dzień w podległym mu urzędzie. Komisarzy wyborczych jest z kolei aż nadto, a większoœć to sędziowie, gwarantujšcy przebieg wyborów zgodny z prawem.

Zamiast krytykować nowe rozwišzania, lepiej, aby osoby troszczšce się o stan naszej demokracji zgłosiły się na obserwatorów i zadbały osobiœcie o to, by wszystko odbyło się zgodnie z prawem.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL