Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Wielopokoleniowe zespoły pomogš nauczyć młodych kindersztuby

materiały prasowe
Bardzo dużo mówi się i pisze na temat kultury w biznesie lub polityce. Natomiast bardzo rzadko temat ten jest poruszany w kontekœcie pracy. A szkoda, bo może nie dochodziłoby do aż tylu nieprzyjemnych sytuacji między pracownikami a pracodawcami.
Młodzi ludzie stajš się coraz bardziej pewni siebie, a wielu z nich nie potrafi się pohamować przed powiedzeniem czegoœ nie na miejscu bšdŸ zachowaniem w sposób uršgajšcy podstawowym normom dobrego wychowania. W dużej mierze wynika to z dwóch powodów. Po pierwsze, przez wiele lat młodzi byli traktowani przez pracodawców w sposób nierzadko doœć podły. Dzisiaj, gdy sytuacja rynkowa się odwróciła na ich korzyœć, najzwyczajniej w œwiecie po ludzku się mszczš. Po drugie, młode pokolenie przeszło doœć pobieżnš szkołę savoir-vivre'u, opartš głównie na wzorcach z internetu, gdzie szacunek do osób starszych lub nowo poznanych nie tylko nie jest najważniejszy, ale wręcz traktowany z przymrużeniem oka. Młodzież zawsze była zbuntowana przeciwko postawom starszych pokoleń. W dzisiejszym œwiecie widać to niezwykle wyraŸnie, gdyż dzięki internetowi szukanie wzorców zachowań stało się bardzo proste i powszechne. Starsi już nie sš skarbnicš wiedzy, którš byli jeszcze przed 20 laty, i która stawiała ich wtedy w pozycji uprzywilejowanej. Nie mogš więc być automatycznie wzorcem do naœladowania. Jestem też przekonany, że jedynie nieznaczna częœć dzisiejszej pracujšcej młodzieży ma okazję przebywać ze swoimi rodzicami więcej niż godzinę na dobę. A to obcowanie ze starszymi wytwarza wzorce do naœladowania. Czy dzisiejszych pracodawców stać na odrzucanie pracowników ze względu na ich zachowanie? W obecnej sytuacji rynkowej staje się to coraz trudniejsze, gdyż ciężko jest już teraz znaleŸć fachowców w wielu specjalizacjach, a w kolejnych latach będzie jeszcze gorzej. U wielu pracodawców rodzi się więc obawa o to, co będzie się działo w ich organizacjach za kilka lat, gdy coraz więcej stanowisk zostanie opanowanych przez właœnie takie osoby.
Nie ma niestety prostej reguły, jak można temu zaradzić. Według mnie najprostszš i najskuteczniejszš metodš jest tworzenie zespołów wielopokoleniowych. W krótkim okresie może się to okazać dla pracodawcy kosztowne, gdyż może wymagać przeszkolenia pracowników, aby można było ich przenieœć do innego działu. Jednak w dłuższej perspektywie przebywanie młodych pracowników z osobami dojrzałymi przez kilka godzin dziennie może mieć na tych pierwszych zbawienny wpływ. Osiem godzin spędzonych przez dwudziestoparolatka z pięćdziesięciolatkiem może bowiem młodszemu z nich pomóc zmienić system wartoœci na taki, którego firma oczekuje.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL