Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Jerzy Kowalski: Z tak zwanej ostrożności procesowej

Jerzy Kowalski
Fotorzepa, Waldemar Kompala
Swoboda zawierania umów przedsiębiorców z konsumentami nie jest bezwględna. Ma swoje granice.

Sš nimi dobre obyczaje oraz istotne interesy, które mogš zostać rażšco naruszone przez prowadzšcych działalnoœć gospodarczš. Te kwestionowane i niedozwolone w obrocie kontraktowym z konsumentami postanowienia od lat zbierał i gromadził w jednym miejscu prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z decyzji prezesa (i sšdu) powstał już potężny zbiór zwany rejestrem klauzul abuzywnych. Mimo swojej solidnoœci budził on jednak wštpliwoœci. Podstawowš był brak jasnego przeœwiadczenia, że wpisane do rejestru konkretne rozstrzygnięcia zakazujšce okreœlonego postępowania przez firmy w kontaktach z tzw. „kupujšcš ludnoœciš" dotyczš także innych podmiotów gospodarczych. W tym zakresie było trochę braków formalnych, które próbował rozjaœnić, nawet Sšd Najwyższy. Nie za bardzo mu się to udawało i niejasnoœci nadal dawały znać o sobie. I tu z pomocš przyszedł dwa miesišce temu Trybunał Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej. Stwierdził klarownie w swoim wyroku dotyczšcym polskiego biura podróży, że można nakładać na przedsiębiorców kary pieniężne za stosowanie postanowień umownych wpisanych do rejestru klauzul niedozwolonych, nawet jeœli wpis do rejestru dotyczył innych przedsiębiorców.

Wydaje się więc, że najlepszš metodš postępowania w kasusach zwišzanych z rejestrem, którš z całego serca warto polecić przedsiębiorcom, jest zachowanie tradycyjnej ostrożnoœci procesowej. Czyli warto na wszelki wypadek poznać zakazane postanowienia, zaczšć się ich „bać" i nie używać ich w obrocie z konsumentami.

Więcej o sprawie można się dowiedzieć z artykułu Aleksandra WoŸniaka z Kancelarii CMS „Tylko przejrzysty i aktualizowany rejestr może być podstawš stosowania sankcji".

Zapraszam do lektury także innych tekstów w najnowszym numerze „Prawo w Biznesie".

Jerzy Kowalski, redaktor prowadzšcy

j.kowalski@rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL