Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Jednostki pozarzšdowe majš swoje sprawozdanie - Agnieszka Łukasiewicz

Agnieszka Łukasiewicz
Fotorzepa, Waldemar Kompała
Jednš ze zmian, jakie obowišzujš w ustawie o rachunkowoœci od 26 stycznia 2017 r. jest wprowadzenie do niej kolejnego załšcznika, tym razem nr 6.

Zawiera on zakres informacji, jakie w swoich sprawozdaniach finansowych będš wykazywać organizacje pozarzšdowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, niebędšce jednostkami sektora finansów publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będšcymi państwowymi lub samorzšdowymi osobami prawnymi i niedziałajšcymi w celu osišgnięcia zysku a także tzw. organizacje koœcielne i stowarzyszenia jednostek samorzšdu terytorialnego.

Z nowego wzoru sprawozdania wymienione jednostki będš mogły jednak skorzystać dopiero za rok, czyli przy sporzšdzaniu sprawozdania za 2017 r. Sprawozdanie za 2016 r. sporzšdzajš one według zasad, jakie przyjęły na ten okres.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL