Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Grzegorz W. Kołodko: Mit pułapki średniego poziomu rozwoju

pexels.com
W skali całego œwiata przeciętny dochód na głowę sięga zgodnie z parytetem siły nabywczej 18 tys. dol. W Polsce zbliża się do 30 tys. dol. Dlaczego przy takim poziomie impet gospodarczy miałby siadać?

We wszystkich posocjalistycznych krajach, które sš członkami UE, produkt krajowy brutto na mieszkańca przekroczył już 20 tys. dol. (liczšc zgodnie z parytetem siły nabywczej PSN, tak jak czynimy to w celu porównań międzynarodowych). W najbiedniejszych spoœród nich – Bułgarii i Rumunii – wynosi on odpowiednio ok. 22 tys. i 24 tys. dol., w najbogatszych – Słowenii i Czechach – 34 tys. i ponad 35 tys. dol. W Polsce w 2018 r. zbliża się do 30 tys. dol. Pomimo to z jakimœ irracjonalnym uporem nie tylko publicyœci i politycy, ale także wielu ekonomistów powtarza poglšd o ryzyku ugrzęŸnięcia w pułapce œredniego poziomu rozwoju. Jak można dać się zatrzasnšć w takiej pułapce, skoro już wzniesiono się ponad ten poziom, w niektórych przypadkach doœć dawno, kilkanaœcie lat temu?

Informacja, że ponoć powyżej takiego pułapu PKB rosnšć może o niewie...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL