Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Szułdrzyński: Z Berlinem po drodze

Fotorzepa, Waldemar Kompała
Wizyta kanclerz Angeli Merkel w Warszawie to jaskółka zwiastujšca normalizację w polskiej polityce zagranicznej. Przez ostatnie miesišce często przesadnie skupiała się ona na tym, by dawać œwiadectwo wstawania Polski z kolan, zamiast na załatwianiu kluczowych dla naszego kraju interesów.

Tymczasem wiele wskazuje na to, że niemiecka kanclerz przyjechała do Warszawy w interesach. Trudno uwierzyć, że kilka miesięcy przed wyborami, które rozstrzygnš nie tylko przyszłoœć Niemiec, ale też kierunek, w którym pójdzie cała Europa, Merkel chciała złożyć li tylko kurtuazyjnš wizytę.

Kanclerz Niemiec nie przyjechała poklepywać nas po ramieniu. Dawno już minęły czasy, gdy Polacy ekscytowali się samym faktem, że przybywa jakiœ ważny œwiatowy polityk. Merkel jednak nie przyjechała też pouczać polskiego rzšdu, choć sprawiła mu przykrš niespodziankę, gdy niemal na poczštku wspólnej konferencji prasowej z Beatš Szydło rzuciła kilka gorzkich słów o wadze wolnych mediów, niezależnego sšdownictwa i samorzšdnoœci. Wyraziła również nadzieję na to, że dialog rzšdu w Warszawie z Komisjš Europejskš w sprawie sporu o Trybunał Konstytucyjny jest konstruktywny. Być może Merkel chciała pokazać, że nie zamierza żyrować wszystkich budzšcych w Europie kontrowersji działań rzšdu PiS. Równoczeœnie kanclerz doskonale wie, że jeœli skupi się na pouczaniu polskiego rzšdu czy PiS, nie załatwi nic ani z Beatš Szydło, ani z Jarosławem Kaczyńskim.

Niemcy sš dla Polski najważniejszym partnerem handlowym. Sš też kluczowym graczem w regionie, a zarazem najważniejszym rozgrywajšcym w Unii Europejskiej. Dlatego dobrze, że wracamy w relacjach z Niemcami do zasady „biznes jak zawsze". Tym bardziej że œrodowa wizyta Angeli Merkel pokazała, iż paradoksalnie jej gabinet oraz rzšd PiS coraz więcej łšczy, niż dzieli. Choć spieramy się o gazocišg Nord Stream 2 czy o status polskiej mniejszoœci w Niemczech, choć polskie i niemieckie władze diametralnie różniš się w podejœciu do kryzysu migracyjnego, widać, że w kilku sprawach o strategicznym znaczeniu Warszawa i Berlin majš podobne zdanie. Przykład? Œwiadomoœć koniecznoœci większych nakładów na zbrojenia, wzmacniania wschodniej flanki NATO, ryzyka, jakim dla europejskiego porzšdku jest agresywna polityka Putina, koniecznoœć zachowania zasad wspólnego rynku w UE czy niedopuszczenie do rozpadu Unii. Dzieli nas przeszłoœć, ale łšczy gospodarka.

Warto więc przy tej okazji przemyœleć wzajemne relacje na nowo, po to, by z tych punktów, które nas łšczš, uczynić rdzeń wzajemnej współpracy. Wszak z żadnym z naszych bliskich partnerów nie zgadzamy się w 100 proc. Z Węgrami inaczej oceniamy Moskwę, z Litwinami spieramy się o Polaków w ich kraju itd. Ale żyjšc we wspólnej Europie Œrodkowej, warto tak układać relacje, by na współpracy jak najwięcej zyskiwać i by sprawy sporne czyniły jak najmniejsze szkody. Taki właœnie był cel, który przyœwiecał ponad pół wieku temu przywódcom, którzy położyli fundament pod dzisiejszš Unię Europejskš.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL