Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Odnalazł się zaginiony resort budownictwa

Fotorzepa/ Kuba Kamiński
Przez cztery dni, od wtorku 9 stycznia do pištku 12 stycznia, branża nieruchomoœciowa zastanawiała się, kto w rzšdzie przejmie odpowiedzialnoœć za jej losy. Zaniepokojeni inżynierowie budownictwa prosili premiera o wyjaœnienia. Rekonstrukcja zmiotła bowiem z powierzchni Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Zmiana była poważna, jeœli wzišć pod uwagę prace nad programem Mieszkanie+, kodeksem urbanistyczno-budowlanym, ustawš majšcš uwłaszczyć użytkowników wieczystych czy projektem ustawy inwestycyjnej. Na horyzoncie pojawiły się natomiast trzy ministerstwa, w kompetencjach których mogłyby się znaleŸć sprawy zwišzane z branżš budowlanš: Inwestycji i Rozwoju na czele z Jerzym Kwiecińskim, Infrastruktury, któremu przewodzi Andrzej Adamczyk (dotychczasowy minister infrastruktury i budownictwa), a także Przedsiębiorczoœci i Technologii z szefowš Jadwigš Emilewicz.

W pištek okazało się, że rewolucji jednak nie będzie. A rekonstrukcja w resorcie odpowiadajšcym za budowlankę sprowadza się do... zmiany nazwy. Nowe rozporzšdzenie okreœlajšce zakres kompetencji resortu infrastruktury (obowišzujšce z mocš wstecznš od 9 stycznia) wskazuje wprost, że to ono nadal zajmuje się: budownictwem, planowaniem przestrzennym, mieszkalnictwem, łšcznoœciš, a także transportem.

Czy to oznacza koniec niespodzianek? Niekoniecznie. Trwajš prace nad nowš ustawš o działach administracji rzšdowej. Prawdziwa reorganizacja jeszcze przed nami. Trzeba trzymać kciuki, by tym razem o budownictwie nie zapomniano. Branża bijšca z roku na rok rekordy powinna bowiem trafić w ręce dobrego i jednego gospodarza, który wsłucha się w jej głosy.

W Monitorze Wolnej Przedsiębiorczoœci oceniamy gospodarcze działania rzšdu i wskazujemy na bariery utrudniajšce funkcjonowanie polskich firm. Dla czytelników, którzy napiszš, co ogranicza ich w prowadzeniu biznesu, mamy dwutygodniowy bezpłatny dostęp do e-wydania „Rzeczpospolitej".

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL