Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Warto przyznać się do błędu -zmowy cenowe komentuje Jerzy Kowalski

Jerzy Kowalski
Fotorzepa, Waldemar Kompala Waldemar Kompala
Sš pytania odwieczne i trudne jednoczeœnie: „Czy to jest przyjaŸn, czy to jest kochanie", „Być albo nie być", „Zmowa czy współpraca". To ostatnie jest szczególnie ucišżliwe do rozszyfrowania, zwłaszcza na gospodarczym rynku. Ze szczególnš starannoœciš powinni je analizować i rozkładać na częœci przedsiębiorcy.

To co dla jednych może być współdziałaniem albo partnerstwem, innym może się kojarzyć z naruszaniem zasad konkurencji, a nawet prawa karnego. Dziœ za udowodnionš zmowę firm surowo się płaci. Konsekwencje uczestnictwa w niej bywajš poważne zarówno dla spółki, jak i dla osób niš zarzšdzajšcych. Jednak menedżerowie często nie zdajš sobie sprawy z tego, jak dalekosiężne skutki może wywołać uczestniczenie w zakazanym uzgodnieniu. A może ono nastšpić w każdej sytuacji: podczas kolacji biznesowej, spaceru w parku, krótkiej rozmowy telefonicznej, pozornie nic nieznaczšcej wymianie maili, przypadkowego spotkania. Zwykle jednak zmowa bywa zaplanowana i służy okreœlonym celom takim jak : ograniczenie produkcji towarów, czy usług, utrzymanie wysokich cen zbytu, zaniżenie jakoœci, czy wielkoœci dostaw, wyeliminowanie konkurenta z lokalnego rynku. Wystarczy ujawnienie takich intencji, no i oczywiœcie faktów i odpowiedni urzšd już nie popuœci. Tak jak się stało ostatnio z przedsiębiorstwami działajšcymi w branży drzewnej, które muszš zapłacić górę pieniędzy za zmowę

Sš jednak dobre lekarstwa na bolšczki zwišzane ze zmowami. Oczywiœcie nie wystarczy powiedzieć - mea culpa. Potrzebne jest nie tylko przyznanie się do winy, ale swego rodzaju zdanie relacji z własnych, i nie tylko własnych, postępków. Jak ono powinno wyglšdać? O tym pisze Aleksandra Berger prawnik z Kancelarii Schampera Dubis Zajšc i Wspólnicy w tekœcie „Jak przedsiębiorca uczestniczšcy w zmowie może uniknšć kary"

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL