Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Księgi rachunkowe od 2 mln euro przychodu

123RF
Wzrósł limit przychodów, który obliguje osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie do stosowania przepisów ustawy o rachunkowoœci.

Podmioty takie muszš zaprowadzić księgi rachunkowe w 2017 r., jeżeli ich przychody za 2016 r. wyniosły co najmniej równowartoœć w walucie polskiej 2 000 000 euro. Do przeliczenia tej kwoty na złote stosuje się œredni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego paŸdziernika. Kurs euro z 3 paŸdziernika 2016 r. wynosił 4,2976 zł/euro. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie majš zatem obowišzek prowadzić pełnš księgowoœć w 2017 r., jeœli ich przychody w 2016 r. wyniosły co najmniej 8 595 200 zł . W 2017 r. wyjštkowo obowišzuje przedłużony – do 31 stycznia 2017 r. - termin złożenia zawiadomienia o dobrowolnym prowadzeniu ksišg rachunkowych przez te podmioty, mimo że nie przekroczyły ustawowego limitu przychodów.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL