Opinie

Księgi rachunkowe od 2 mln euro przychodu

123RF
Wzrósł limit przychodów, który obliguje osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości.

Podmioty takie muszą zaprowadzić księgi rachunkowe w 2017 r., jeżeli ich przychody za 2016 r. wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro. Do przeliczenia tej kwoty na złote stosuje się średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego października. Kurs euro z 3 października 2016 r. wynosił 4,2976 zł/euro. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mają zatem obowiązek prowadzić pełną księgowość w 2017 r., jeśli ich przychody w 2016 r. wyniosły co najmniej 8 595 200 zł . W 2017 r. wyjątkowo obowiązuje przedłużony – do 31 stycznia 2017 r. - termin złożenia zawiadomienia o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych przez te podmioty, mimo że nie przekroczyły ustawowego limitu przychodów.

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL