Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Krzyżak: Kardynał, cmentarz i wysoka wieża

Fotorzepa/Waldemar Kompała
Krew, skandale obyczajowe, korupcja, pienišdze – to sprawy, które zawsze będš w centrum zainteresowania. Jeœli jeszcze ich udziałem będzie przedstawiciel Koœcioła – rozgłos zapewniony, a sukces prawie na wycišgnięcie ręki.

W stolicy huczy od plotek. Oto metropolita warszawski, kardynał Kazimierz Nycz dogadał się z bogatym deweloperem i wspólnymi siłami przekonali miejskich urzędników oraz radnych do tego, by zgodzili się na budowę w œcisłym centrum Warszawy ogromnego wieżowca. Pazerny purpurat za nic ma mieszkańców, którzy przez budowę stracš – i tak skromnš w tym rejonie stolicy – zieleń. Ale to nie wszystko. Kardynał nie ma żadnego szacunku do zmarłych. Jego wieżowiec – tzw. Nycz Tower – stanie na cmentarzu, na ludzkich koœciach. A na dodatek hierarcha zgadza się na to, by zniszczyć zabytkowš plebanię i fragment pochodzšcej z XIX wieku drogi krzyżowej. Dlaczego? Bo owładnęła go wizja wielkiej kasy, która popłynie wartkim strumieniem na kurialne konta. „Trzeba sprawdzić czy w tej sprawie nie doszło do korupcji” – stwierdza Jan Œpiewak, radny Œródmieœcia i prezes stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa. Skandal nad skandale. Trzeba Nycza razem z deweloperem, prezydent Warszawy i radnymi PiS oraz PO (zadziwiajšco zgodnych w tej sprawie) wsadzić za kraty.

Trzeba byłoby tak zrobić, gdyby wszystko to było prawdš. Prawdy w tych plotkach odrobię jest, więc spróbujmy to uporzšdkować. Rzeczywiœcie u zbiegu ulic Emilii Plater i Nowogrodzkiej warszawska kuria razem ze spółkš BBI Development chce postawić wieżowiec. Rzeczywiœcie w pobliżu był kiedyœ cmentarz, w sšsiedztwie jest plebania oraz zabytkowa droga krzyżowa. I to by było na tyle. Ale trzeba powiedzieć ciut więcej, by nie zatrzymywać się na powierzchni i nie ulec populistycznym hasłom.

Na rogu Emilii Plater i Nowogrodzkiej był kiedyœ cmentarz. Sęk w tym, że w końcu XIX wieku został zlikwidowany. Szczštki spoczywajšcych tam osób przeniesiono na Powšzki, częœć umieszczono w mogiłach zbiorowych przy kaplicy œw. Barbary. Po latach, gdy Koœciołowi ów teren odebrano, postawiono tam stację benzynowš. Obok stał zaœ warsztat samochodowy. Ale gdy wejrzeć w plany kurii i dewelopera okaże się, że słynny wieżowiec nawet o centymetr o dawny cmentarz nie zahaczy.

Podobnie rzecz ma się ze stacjami drogi krzyżowej, które z planowanym budynkiem nie kolidujš. Rzekomo zabytkowa plebania w opinii konserwatora zabytków nie ma zaœ żadnej wartoœci historycznej, ale deweloper jest gotów budynek zachować w stanie nienaruszonym.

I tak po kolei każdy argument obrońców „zabytkowego” Œródmieœcia da się obalić. W tle całej tej sprawy pojawiajš się słowa o korupcji, na którš nikt nie ma dowodów. Jakoœ dziwnie nie mówi się o przejrzystoœci tego procesu. Ów fragment stolicy nie miał do minionego czwartku planu zagospodarowania przestrzennego. W tej sytuacji ewentualne inwestycje powstajš w oparciu o jednostkowe decyzje o warunkach zabudowy. Deweloper mógł starać się o takš decyzję, a jednak tego nie robił. Cierpliwie czekał na plan zagospodarowania. Na marginesie warto zauważyć, że plan przed uchwaleniem wykładany jest do wglšdu i można do niego zgłaszać uwagi. Żadnej nie złożyli mieszkańcy, na których oddziaływała będzie ta inwestycja.

Czy w tej sprawie aktywistom miejskim faktycznie idzie o dobro stolicy i jej mieszkańców? Nie chcę podejrzewać nikogo o złe intencje, ale przed nami wybory samorzšdowe. Odbędš się za rok. To idealny moment na to, by rozpoczšć kampanię. Grupa aktywistów skupiona wokół Jana Œpiewaka ma niewštpliwie na swoim koncie sukces jakim było  nagłaœnianie afery reprywatyzacyjnej. Problem w tym, że dziœ w powszechnym odbiorze za walczšcych z reprywatyzacyjnš mafiš uchodzi Prawo i Sprawiedliwoœć. By zaistnieć i odnieœć sukces trzeba zatem uderzyć po równo w PiS i w Platformę. A jak dołoży się do tego Koœciół – sukces jest w zasięgu ręki. Nic tak dobrze nie działa na ludzkš wyobraŸnię jak zły klecha.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL