Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie z rynku

Sporo dobrych wiadomości

Grażyna Błaszczak, redaktor "Rzeczpospolitej"
Archiwum
Trwajš spekulacje, kiedy właœciciel jednego z najbardziej rozpoznawalnych biurowców w stolicy ogłosi jego sprzedaż.

Wreszcie powiało optymizmem. Branża nieruchomoœci komercyjnych – nie tylko agenci i deweloperzy, ale także bankowcy finansujšcy ich projekty – w zimowych miesišcach tego roku nastroje mieli takie sobie, bo końcówka roku dała do tego powody.

Jak jednak wynika z ostatnich doniesień, na rynek wróciło poczucie stabilizacji. A nic tak dobrze nie wpływa na biznes jak przewidywalnoœć otoczenia.

Najnowsze wyniki badania branżowej organizacji RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) wskazujš na przyspieszenie wzrostu popytu ze strony najemców we wszystkich segmentach rynku – zarówno jeœli chodzi o biura, jak i o magazyny. Istotne jest też to, że mamy do czynienia z najszybciej rosnšcym odczytem tych wskaŸników od końca 2015 r. To niewštpliwie dodaje wiatru w skrzydła inwestorów, także instytucjonalnych.

Eksperci RICS podkreœlajš też, że w Polsce pojawili się nowi najemcy poszukujšcy dużych powierzchni biurowych. I to nie tylko w stolicy, ale i na rynkach regionalnych, co wielu obserwatorów rynku uważa za pozytywny sygnał.

Poza tym doradcy zwracajš uwagę, że po kilkumiesięcznym okresie niepewnoœci, zwišzanej ze strukturyzacjš transakcji nieruchomoœciowych i zwrotem podatku VAT, sytuacja na rynku inwestycyjnym powoli się stabilizuje. Inwestorzy otrzymujš bowiem zwrot VAT zapłaconego w zwišzku z zakupem nieruchomoœci.

To uspokaja nastroje i jest zapowiedziš kolejnych wielkich transakcji. Trwajš na przykład spekulacje, kiedy właœciciel Warsaw Spire ogłosi sprzedaż budynków z kompleksu. A to niejedyne biura do wzięcia.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL