Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie Życia Regionów

Świat ukrytych skarbów

Marek Kozubal
Fotorzepa/Robert Gardziński

Marek Kozubal

Dolny Œlšsk jest naszpikowany zabytkami, dlatego warto się tam wybrać. Region ten może się pochwalić wyjštkowym bogactwem zamków i pałaców.

Statystyka jest imponujšca. Z najnowszego raportu Narodowego Instytutu Dziedzictwa o stanie zachowania zabytków wynika, że na Dolnym Œlšsku sš 93 zamki, 682 rezydencje, 118 obiektów obronnych i 1477 sakralnych. W sumie w regionie sš zarejestrowane 8452 zabytki nieruchome.

Dla porównania w drugim pod tym względem regionie w Polsce, czyli na Mazowszu, jest 7210 obiektów zabytkowych, a w Wielkopolsce – 7182. Najmniej takich zabytków ma œwiętokrzyskie, tylko 1652.

Najlepiej zachowane sš œredniowieczne zamki i zabezpieczone ruiny, a także zabytki sakralne, w dalszej kolejnoœci te o funkcjach mieszkalnych i użytecznoœci publicznej, w których np. działajš urzędy, szkoły. W najsłabszej kondycji sš obiekty gospodarcze, np. folwarczne i przemysłowe. Ale najbardziej zagrożone likwidacjš sš obiekty drewniane.

Dolnoœlšskie zabytki łšczy wyjštkowa tajemnica, a ich historia przenosi nas w œwiat ukrytych skarbów. Tam bowiem rezydencje lokowały rodziny magnackie i cesarskie. W obiektach tych zamieszkiwali ksišżęta piastowscy i królowie czescy, a w czasach nam bliższych było to miejsce tajemniczych budowli tworzonych przez Niemców pracujšcych dla Hitlera.

Dlatego obowišzkowo ten region trzeba odwiedzić.

Zimowe ferie będš do tego doskonałš okazjš.

Dziœ „Życie Dolnego Œlšska" >R1 – 8

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL