Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ochrona œrodowiska

Od 2018 r. wszystkie torby foliowe będš płatne

AdobeStock
Od 1 stycznia każdy klient w sklepie będzie musiał płacić za plastikowš reklamówkę.

Zgodnie z nowelizacjš ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która wchodzi w życie 1 stycznia, za każdš foliowš siatkę trzeba będzie zapłacić tzw. opłatę recyklingowš. Rozporzšdzenie okreœla jš na 20 gr. Realna opłata może być jednak wyższa.

– Rozporzšdzenie ustala opłatę, jakš sklepy będš musiały wpłacać do budżetu. Będš jš pobierać od klientów lub doliczš jš do obecnej ceny torby – mówi Dariusz Matlak, prezes Polskiej Izby Gospodarki Odpadami.

Już dziœ bowiem wiele sklepów pobiera takš opłatę. Od stycznia jednak będš musiały to robić wszystkie. Poczštkowo œrodki z opłaty miały iœć na ochronę œrodowiska, finalnie z takiego zapisu w ustawie zrezygnowano, a pienišdze trafiš do ogólnego budżetu. Celem ustawy nie jest jednak pozyskanie dodatkowych œrodków dla państwa, ale zniechęcenie do używania toreb foliowych, które długo się rozkładajš, zanieczyszczajšc œrodowisko. Jeœli opłata okaże się za niska, może być podniesiona przez MŒ do maksymalnie 1 zł (takš górnš granicę okreœla ustawa).

Nowelizacja dotyczy tylko tzw. lekkich toreb z tworzywa sztucznego, najczęœciej dostępnych przy kasach. Nie obejmuje „bardzo lekkich toreb", stosowanych wyłšcznie z przyczyn higienicznych do pakowania żywnoœci sprzedawanej luzem (owoców, warzyw, pieczywa).

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL