Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ochrona œrodowiska

Rewolucyjny projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierzšt autorstwa posłów PiS

Fotorzepa / Piotr Guzik
PiS szykuje spektakularne zmiany. Chce zakazać trzymania psów na łańcuchach, występów zwierzšt w cyrkach i hodowania lisów na futra.

Do Sejmu wpłynšł właœnie nowelizacji ustawy o ochronie zwierzšt, autorstwa posłów PiS. Dotknie wielu branż, ale też osoby prywatne.

Zabroniony ma być chów i hodowla na futra: lisa pospolitego, polarnego, norki amerykańskiej, tchórza, jenota oraz nutrii. Z obostrzeń wyłšczono jedynie hodowlę królika. Pomysłom przyklaskujš obrońcy zwierzšt.

– W dzisiejszych czasach skazywanie na cierpienie wyłšcznie z powodu modowych fanaberii jest barbarzyństwem. Zwierzęta, które w warunkach naturalnych sš drapieżnikami występujšcymi na dużych przestrzeniach, w hodowli całe życie spędzajš w ciasnych klatkach, uniemożliwiajšcych ich naturalne zachowania – mówi adwokat Katarzyna Topczewska. – Cała procedura uboju takich zwierzšt jest niehumanitarna. Norki uœmiercane sš poprzez zagazowanie, a lisy poprzez porażenie pršdem – dodaje.

Branża futrzarska musi się więc przygotować na mocne uderzenie. Choć jeszcze we wrzeœniu Krzysztof Jurgiel podkreœlał, że w opinii kierowanego przez niego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi hodowla zwierzšt futerkowych w Polsce odgrywa ważnš rolę jako ogniwo obszaru produkcji zwierzęcej. Minister wyliczał, że branża zapewnia miejsca pracy, jest Ÿródłem dochodów dla hodowców oraz wielu osób zwišzanych z szeroko pojmowanš obsługš branży futrzarskiej.

Posłowie PiS chcš rozprawić się również z powszechnym w obszarze wiejskim obrazem psa przetrzymywanego na łańcuchu. Łańcuch ma zastšpić kojec o œciœle okreœlonych wymiarach uzależnionych od wielkoœci zwierzęcia. Jeœli kojec będzie znajdować się na terenie prywatnym, właœciciel zobligowany zostanie do zapewnienia zwierzęciu ocieplonej budy lub innego pomieszczenia chronišcego przed warunkami atmosferycznymi.

Psy majš także podlegać obowišzkowemu oznakowaniu, którego koszt pokryje ich posiadacz.

Wprowadzony ma zostać również zakaz prowadzenia występów cyrkowych z udziałem zwierzšt.

– Nauka sztuczek cyrkowych nie leży w naturze dzikich zwierzšt. Złamanie ich psychiki wymaga często brutalnych metod tresury, w tym głodzenia. Zazwyczaj następuje to, kiedy zwierzęta sš jeszcze młode. Podczas tresury wykorzystywane sš haki, elektryczne pałki, pejcze, które mogš poważnie narażać zdrowie, a czasem nawet życie zwierzšt – podkreœla mecenas Topczewska.

Etap legislacyjny: przed pierwszym czytaniem w Sejmie

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL