Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

.Nowoczesna

Ewa Lieder z Nowoczesnej: PiS traktuje puszczę ideologicznie

Fotorzepa, Jakub Ostałowsk
W Białowieży jak w zwierciadle widać wszystkie grzechy partii rzšdzšcej – mówi posłanka Nowoczesnej Ewa Lieder.

Rzeczpospolita: Czy Puszcza Białowieska i spór o wycinkę jest kolejnym politycznym frontem?

Ewa Lieder: Po raz kolejny PiS, zamiast rozmawiać z przyrodnikami i naukowcami, traktuje sprawę ideologicznie. I mówi, że puszcza jest lewacka i libertyńska. PiS wszędzie generuje konflikty.

Dlaczego politycy Nowoczesnej pojechali w czwartek do puszczy?

Doœwiadczenia z tego wyjazdu bardzo nam pomogš zrozumieć, gdzie sš problemy przy rozszerzaniu i powstawaniu nowych parków narodowych. Pracujemy obecnie nad ustawš o parkach. To nie była moja pierwsza wizyta w puszczy w czasie protestów. Tym razem pojechaliœmy dużš grupa, żeby na miejscu poznać opinie wszystkich zainteresowanych. Dlatego spotkaliœmy się zarówno z przedstawicielami samorzšdu, wójtem gminy Białowieża, dyrekcjš Białowieskiego Parku Narodowego, jak i grupš ekologów.

Każdy zapewne ma swojš agendę. Na czym polegajš różnice?

Potrzebna jest umowa społeczna, która zrekompensuje straty mieszkańcom i samorzšdom, a jednoczeœnie pozwoli skutecznie chronić przyrodę. Mieszkańców niepokojš ograniczenia zwišzane z rozbudowš domów, brak możliwoœci zbierania opału, grzybów czy jagód. Dla samorzšdów sš to wymierne straty finansowe, bo rozszerzenie parku to utrata podatku leœnego. Ale mamy tylko jedna takš puszczę w skali Europy, dlatego jej ochrona powinna być priorytetem.

Jak na obecnoœć polityków zareagowali ekolodzy?

Ekolodzy mile zdziwili się na nasz widok. Szczególnie że protest był doœć daleko w głębi puszczy. Myœlę, że widzieli nasze prawdziwe zainteresowanie wycinkš. Nie obyło się bez problemów, bo straże leœna i graniczna przez godzinę potwierdzały naszš tożsamoœć, opóŸniajšc wejœcie do lasu.

A czy nie obawiajš się zaangażowania polityków w ich sprawę?

Nie próbujemy dopisać się do ich protestu. Chcemy przy pomocy innych narzędzi chronić tereny cenne przyrodniczo, dlatego zamierzamy w tej sprawie zadać pytanie w sprawach bieżšcych. Dlatego piszemy ustawę o parkach narodowych i bombardujemy ministra Szyszkę interpelacjami.

I jaki wyłania się obraz?

Gdy obserwuję sytuację w puszczy, widzę jak w zwierciadle wszystkie grzechy PiS. Brak poszanowania dorobku poprzedników. Ideologiczne podejœcie do rzeczywistoœci. Konflikt zamiast rozmowy. Psucie wizerunku Polski na œwiecie. A przecież wszyscy chcš być dumni z szacunku do przyrody w naszym kraju.

Minister Szyszko twierdzi, że puszcza jest klejnotem, a wycinka jest konieczna, żeby jš ochronić przed kornikiem. Nie ma racji?

Będšc kolejny raz na protestach, jestem pod wrażeniem zaangażowania i profesjonalizmu ekologów. Natomiast zupełnie nie wierzę w ministra Szyszkę i jego chęć uleczenia puszczy. Lex Szyszko najlepiej œwiadczy o tym, że traktuje on Polskę jak duży skład drewna. Sšdzę, że szkody w przyrodzie przez te cztery lata będš trudniejsze do usunięcia niż skutki łamania konstytucji. A puszcza potrafiłaby sama sobie poradzić z kornikiem, tylko dłużej by to trwało.

Spodziewa się pani większego nacisku ze strony instytucji międzynarodowych w tej sprawie, zwłaszcza po deklaracji Szyszki, że puszcza jest na liœcie UNESCO bezprawnie?

Tak. Na sesji Komitetu Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO będzie na ten temat dyskusja i zapewne jakieœ stanowisko. Ale od kiedy PiS przejmuje się takimi sprawami? Tradycyjnie zlekceważy to stanowisko. Puszcza będzie ogołocona, a opinia o Polsce coraz gorsza.

A jak ten spór odbierajš mieszkańcy regionu?

Wbrew pozorom mieszkańcy ani nie pracujš przy wycince, ani nie korzystajš z drewna w puszczy, co potwierdza wójt Białowieży. Natomiast zamieszanie wokół puszczy może mieć negatywne skutki, takie jak zmniejszenie dochodów z turystyki. I warto wiedzieć, że już kiedyœ mieszkańcom obiecano rekompensatę przy poszerzeniu parku i tej obietnicy nie dotrzymano, więc sš zwyczajnie nieufni.

Czy teraz Nowoczesna będzie mocniej zaangażowana w tematy ekologiczne?

Od poczštku stawiamy na zielonš energię, na czyste œrodowisko – powietrze wolne od smogu. Złożyliœmy projekt ustawy antysmogowej – zmiany w prawie o ruchu drogowym – chodziło o ograniczenie emisji spalin w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców. Angażujemy się w zespół przyjaciół zwierzšt. Ważne, by ekologia nie była tylko hasłem – to musi być realne działanie.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL