Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

.Nowoczesna

Nowoczesna bez Petru we władzach

Łukasz Kamiński/ Nowoczesna
Wybór nowych wiceprzewodniczšcych to kolejny etap konsolidacji władzy w partii, w ręku Katarzyny Lubnauer.
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Witold Zembaczyński, Jerzy Meysztowicz oraz Tadeusz Grabarek – szef regionu dolnoœlšskiego Nowoczesnej – zostali we wtorek wybrani na wiceprzewodniczšcych partii przez jej zarzšd. To rekomendacje Katarzyny Lubnauer, która już wczeœniej sygnalizowała, że dobierze taki zespół, który da gwarancję sprawnej współpracy w nowym układzie sił w partii. W prezydium Zarzšdu sš też Adam Szłapka jako sekretarz generalny i Mirosław Pampuch – skarbnik. Nowy skład nie jest zaskoczeniem. Od samego poczštku było jasne, że nowym wiceprzewodniczšcym nie będzie Ryszard Petru, który jest jednak członkiem zarzšdu. To było pierwsze posiedzenie w nowym składzie po wyborach wewnętrznych w partii. Jak mówiš „Rzeczpospolitej" politycy Nowoczesnej, miało bardzo spokojny przebieg. Dwugodzinna dyskusja dotyczyła planów strategicznych na 2018 rok, w tym współpracy opozycji. – Poszło bardzo sprawnie – ocenia jeden z naszych rozmówców. Zarzšd przyjšł też uchwały dotyczšce rozmów z innymi partiami opozycyjnymi. Lubnauer ma już formalne upoważnienie do ich prowadzenia oraz powołania zespołu negocjacyjnego. Wszystkie uchwały zgłoszone przez przewodniczšcš zostały przyjęte przez zarzšd, w tym ta o polityce medialnej i dotyczšce rozmów koalicyjnych. – W najbliższym czasie mam zamiar spotkać się ponownie z przedstawicielami partnerów opozycyjnych, m.in. z Grzegorzem Schetynš. Warunkiem działań jest wyjaœnienie kwestii ordynacji – mówi nam Katarzyna Lubnauer. Sytuacji w Nowoczesnej uważnie przyglšdajš się inne partie opozycyjne, zwłaszcza politycy PO. Bo już wiele tygodni temu było jasne, że PSL stawia na samodzielny start – zwłaszcza jeœli chodzi o sejmiki.
Politycy PO, z którymi rozmawialiœmy, przyznajš, że sytuacja, w której konflikt Petru i Lubnauer osišga takš skalę, wpływa negatywnie na możliwoœci porozumienia. Większoœć naszych rozmówców jest przekonana, że bez jego wyjaœnienia rozmowy będš trudne. Jednoczeœnie w PO można spotkać się z opiniš, że Katarzyna Lubnauer tylko markuje chęć porozumienia, a w istocie stawia na samodzielny start i próbę zyskania maksimum mandatów przy obecnych sondażach Nowoczesnej. Politycy Nowoczesnej deklarujš jednak, że rozmowy będš prowadzone w dobrej wierze. – Na szybkie zakończenie konfliktu w Nowoczesnej nie liczę – kwituje ważny polityk PO. Za bardzo mało prawdopodobny uznawany jest za to w partii Schetyny scenariusz, w którym końcem tego konfliktu byłoby przejœcie Petru do Platformy. Za to nasi rozmówcy z Nowoczesnej przekonujš, że po pierwszym posiedzeniu nowego zarzšdu temperatura tego sporu zacznie się obniżać. „Gazeta Wyborcza" napisała, że Petru może być wspólnym kandydatem na prezydenta Wrocławia, ale nasi rozmówcy z Nowoczesnej przekonujš, że takiego scenariusza w tej chwili nie ma. Do końca stycznia ma być za to gotowe porozumienie PO–N w Warszawie. – Będzie obejmowało wizję, kształt kampanii oraz listę do rady miasta i do rad dzielnic – mówił we wtorek na antenie RDC Paweł Rabiej, kandydat na wiceprezydenta. Zapewniał, że włšczenie do współpracy w stolicy SLD jest możliwe. Rabiej chce też namawiać do współpracy progresywne ruchy w mieœcie.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL