Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

.Nowoczesna

Szłapka do Dudy: Wzywam do opamiętania się

tv.rp.pl
Sekretarz generalny Nowoczesnej Adam Szłapka wysłał list do Andrzeja Dudy. To reakcja na słowa prezydenta, które padły podczas spotkania z mieszkańcami Kamiennej Góry.

„Ostatnie niedorzeczne wypowiedzi porównujšce Unię Europejskš do zaborcy sš po prostu obraŸliwe dla inteligencji milionów Polaków, dlatego wzywam Pana prezydenta do opamiętania się. (…) Nie ma Pan prezydent mandatu, by podważać decyzję podjętš przez Polaków w referendum” – to fragment listu sekretarza generalnego Nowoczesnej, posła Adama Szłapki do prezydenta Andrzeja Dudy. Tłem jest wypowiedŸ prezydenta podczas spotkanie z mieszkańcami Kamiennej Góry.

- Bardzo często ludzie mówiš: Ach, po co nam Polska, Unia Europejska jest najważniejsza. Bywajš takie głosy. To niech sobie ci wszyscy przypomnš te 123 lata zaborów- mówił prezydent. Te słowa, jak i przesłanie Dudy o decyzjach podejmowanych w europejskich stolicach stały się przedmiotem ostrej krytyki polityków opozycji.

„Zupełnie nie rozumie Pan czym jest Unia Europejska, publicznie wypacza Pan ideę integracji europejskiej i prezentuje zupełnie archaicznš definicję suwerennoœci. Unia Europejska to nasza Unia! Decyzje w niej nie sš nam narzucane, ale sš podejmowane z naszym udziałem”. Polityk Nowoczesnej nazywa słowa prezydenta „kurizalnymi”. „Nie jest pan w stanie dostrzec w Unii wielkiego projektu opartego na wartoœciach, ani uszanować wyboru Polaków o chęci znalezienia się w sercu integracji europejskiej” – dodaje Szłapka.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL