Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nowe technologie

Amerykanie próbujš stworzyć żołnierza-cyborga

Żołnierz ma mieć egzoszkielet i dostęp do danych w chmurze.
shutterstock
Żołnierze dysponujšcy zdolnoœciami komiksowego Iron Mana? To już nie fikcja – to rzeczywistoœć, która rzuca wyzwanie procesowi ewolucji.

W dzisiejszych czasach agencje rzšdowe i współpracujšce z nimi firmy prowadzš badania nad interfejsami, które miałyby połšczyć ludzki mózg z komputerem. Jakiœ czas temu Elon Musk zdradził, że za pracę w tym kierunku odpowiedzialni sš inżynierowie z firmy NeuraLink. Obecnie nad komputerowym podrasowaniu mózgu „głowiš" się specjaliœci z DARPA (Agencji Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronnoœci USA).

Rzšd przeznaczył na rozwój technologii niemal 65 milionów dolarów. Wszystko po to, aby jak najdokładniej sprawdzić możliwoœci dwukierunkowego interfejsu mózg-komputer.

Dofinansowanie w ramach projektu Neural Eingineering System Design (NESD) otrzymało kilkanaœcie podmiotów, m.in. Paradromics Inc., Brown University, Columbia University, The Seeing and Hearing Foundation, The John B. Pierce Laboratory oraz University of California w Berkeley.

Zaangażowanie tak ogromnych funduszy ma służyć konkretnemu celowi: DARPA chce stać się pionierem w rozwoju procesu cyborgizacji ludzi. Agencja, której zadania skupiajš się na dostarczaniu amerykańskiej armii najnowszych technologii, chce pójœć o krok dalej i stworzyć żołnierza przyszłoœci, który będzie dysponował nadludzkimi zdolnoœciami. Cyborgi służšce w jednostkach bojowych dadzš Stanom Zjednoczonym ogromnš przewagę podczas konfliktów zbrojnych, które w czasach ogólnoœwiatowego zagrożenia terroryzmem sš tylko kwestiš czasu.

Elektronika przyszłoœci powoli opanowuje każdš dziedzinę ludzkiego życia i odgrywa coraz bardziej ważnš rolę w sektorze zbrojeniowym. Pienišdze, jakie rzšd przeznacza na obronnoœć, przyprawiajš o zawrót głowy i w praktyce sš nieograniczone.

DARPA liczy przede wszystkim na zintensyfikowanie prac nad nowoczesnymi implantami, które będš aż 10-krotnie szybsze od tych wykorzystywanych obecnie. Specjaliœci chcš, aby rejestrowały pracę miliona neuronów. Będzie to przełom dotyczšcy komunikacji pomiędzy mózgiem a komputerem. Wszystko przełoży się na jeszcze lepsze wykorzystanie zdolnoœci ludzkiego umysłu.

Agencja zakłada, że cyborgizacja będzie kamieniem milowym w stworzeniu doskonałych egzoszkieletów. Dostęp do ogromu informacji dzięki komputerowemu wsparciu pozwoli na pełne czerpanie z zasobów globalnej sieci. Oznacza to komunikowanie się z prędkoœciš miliona bitów na sekundę. Dodatkowo żołnierze-cyborgi będš mieli możliwoœć korzystania nawet w najbardziej kryzysowych sytuacjach z tzw. chmur obliczeniowych. Pełniš one funkcję zbioru tysięcy sieci komputerowych. Podejmowanie decyzji, analizy czy przewidywanie sytuacji będzie dostępne na wycišgnięcie ręki.

Proces cyborgizacji daje ogromnš szansę nie tylko dla wojska. Każda dziedzina, gdzie ludzki umysł musi działać na najwyższych obrotach, w przyszłoœci będzie wykorzystywać kooperację mózgu i komputera. Ze względu na posiadanie rzšdowych pieniędzy armia zawsze będzie miała na tym polu pierwszeństwo.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL