Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nowe technologie

Rzšd wesprze producentów aut elektrycznych

Elektryczne autobusy nie zanieczyszczajš miast, sš także trwalsze od tych na olej napędowy.
materiały prasowe
Rzšd wesprze producentów taboru i budowę sieci punktów ładowania aut elektrycznych.

Na wspieranie elektromobilnoœci rzšd planuje wydać setki milionów złotych. Do dyspozycji będš fundusze Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dodatkowo tworzony jest fundusz dysponujšcy 3 mld zł, który w cišgu pięciu lat ma wesprzeć budowę elektrycznego taboru oraz infrastruktury.

Działania skoncentrowane będš w pierwszym etapie na uruchomieniu e-busów, aby jak najszybciej poprawić jakoœć powietrza w miastach. Dziesięć elektrycznych solarisów kursujšcych po Warszawie zmniejsza roczne koszty zanieczyszczeń o 12,3 mln zł.

Kupno 780 elektrycznych autobusów zadeklarowało 41 miast. Rzšdowy program E-bus zakłada, że w Polsce rozwinš działalnoœć producenci i dostawcy komponentów dla tych pojazdów. W 2025 r. rynek e-busów będzie wart 2,5 mld zł rocznie. W Polsce jeŸdzi 31 elektrycznych autobusów, ale za pięć lat może być ich tysišc. Minister energii Krzysztof Tchórzewski uważa, że w najbliższej dekadzie połowa autobusów miejskich będzie miała napęd elektryczny.

– Przejœcie na e-mobilnoœć nie będzie łatwe – ostrzega Tomasz Fulara, prezes MPK Lublin, które od dekad używa trolejbusów, w tym z akumulatorami pozwalajšcymi na autonomicznš jazdę. – Położyć projekt mogš problemy z zasilaniem, z kulturš technicznš – wymienia.

Przykładem trudnoœci jest Jaworzno. Prezes PKM Jaworzno Zbigniew Nosal rozpoczšł przygotowania do wprowadzenia elektrycznych autobusów w 2012 r. Miasto zdecydowało się na to rozwišzanie, aby zużywać energię z węgla produkowanš we własnych elektrowniach. Jednak lokalna sieć nie była przystosowana do przenoszenia dużych obcišżeń. W kwietniu 2015 r. ruszyły w Jaworznie pierwsze e-busy i zostały przyjęte entuzjastycznie. W 2014 r. z komunikacji autobusowej korzystało 78 proc. mieszkańców, a dwa lata póŸniej o 6 pkt proc. więcej. Miasto buduje centralnš stację ładowania dla 22 autobusów. Najkosztowniejsza jest klimatyzacja, która będzie chłodzić pracujšce nocš ładowarki.

Minister Tchórzewski przewiduje wsparcie także dla indywidualnej e-mobilnoœci w miastach. Najbardziej odpowiednie w polskich warunkach byłoby auto miejskie o zasięgu do 250 km. Ładowanie odbywałoby się nocš, przy cenie energii o dwie trzecie niższej od normalnej taryfy.

W infrastrukturę do ładowania elektrycznych pojazdów inwestujš spółki energetyczne. Rzšd zakłada, że do 2025 r. w Polsce ma być milion aut elektrycznych, do ich ładowania potrzeba 6,5 tys. wolnych ładowarek i 300 szybkich – w sumie wartych 0,5 mld zł. Auta pobiorš 4,3 TWh energii wartej 20 mld zł.

W Polsce jest dziœ 305 ładowarek. PGE zainwestuje na poczštek w sieć ładowarek w Łodzi. – Najsłabsza jest sieć dystrybucyjna poza miastami – uważa wiceprezes PGE ds. innowacji Paweł Œliwa. PGE zainwestuje w tym roku w szeœć szybkich i 200 wolnych ładowarek.

Należšca do Energi spółka Enspirion ma pięć ładowarek w Trójmieœcie. Ładowanie w terminalach Energi jest bezpłatne. – Jako operator sieci zauważamy sezonowoœć w obłożeniu ładowarek. Latem obserwujemy wzrost użytkowania terminali przez klientów ze Skandynawii i Niemiec – przyznaje rzeczniczka Energi Urszula Drukort-Matiaszuk.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL